Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylä-kirjaimet nurmikolla.

25.11.2020

Jyväskylä on ensimmäisenä suomalaiskaupunkina ottanut käyttöön Sisukas-toimintamallin, jolla helpotetaan toisilta paikkakunnilta Jyväskylään sijoitettujen lasten ja nuorten kiinnittymistä uuteen kouluun.
Kuva
Kädet muodostavat sydämen

Sijoitettujen lasten ja nuorten elämässä on tavallista enemmän muutoksia ja menetyksiä. Traumakokemukset näkyvät usein koulunkäynnissä. Oppimisessa voi olla haasteita ja koulupolku jää katkonaiseksi.

Jyväskylä on ensimmäisenä suomalaiskaupunkina ottanut käyttöön Sisukas-toimintamallin, jolla helpotetaan toisilta paikkakunnilta Jyväskylään sijoitettujen lasten ja nuorten kiinnittymistä uuteen kouluun.

– Yksityisten lastensuojeluyksiköiden määrä kaupungissa on lisääntynyt viime vuosina. Vaativaa erityistukea tarvitsevat lapset ja nuoret tulivat ennen vähän kuin hallitsemattomasti uuteen kouluun, kertoo oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino.

– Tämän vuoden alusta alkaen Jyväskylässä on toiminut Sisukas- tiimi, johon kuuluu kaksi erityisopettajaa ja psykologi. Tiimi kartoittaa sijoitettujen aiemman koulunkäyntihistorian, räätälöi jokaiselle oman yksilöllisen koulupolun sekä toimii sillanrakentajana koulun ja sijaishuollon yksikön välillä.

Positiivisia vaikutuksia oppimiseen

Sisukas-toiminnan taustalla on ruotsalainen Skolfam-malli, josta jyväskyläläinen lastensuojelun kehittäjäyhteisö Pesäpuu ry lähti yhteistyössä kehittämään suomalaista versiota.

Vuosina 2011–2016 Keski-Suomessa toteutetun kehittämisprosessin jälkeen Jyväskylän omaa mallia on jatkokehitetty MindMe – koulu kuuluu kaikille -koulutusja kehittämisprosessissa.

Pesäpuun kehittämispäällikkö Christine Välivaara pitää Jyväskylän satsausta Sisukas-tiimiin tärkeänä ja isona askeleena.

– Olemme selvittäneet, miten sijoitetut lapset ja nuoret ovat kokeneet toiminnan, ja heiltä ontullut hyvää palautetta. Tutkimusten mukaan ennaltaehkäisevällä tuella on monia positiivisia vaikutuksia. Oppilaiden oppimistulokset ja psyykkinen hyvinvointi lisääntyvät. Oppilaat kiinnittyvät kouluun paremmin ja jatkavat peruskoulun jälkeen toisen asteen opintoihin.

– Malli on helpottanut myös opetushenkilöstön työtä ja lisännyt aikuisten osaamista sijoitettujen lasten erityiskysymyksissä.


Teksti: Pia Tervoja

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Asiasanat: