Hyppää pääsisältöön

25.11.2020

Kuva
Pojat tutkivat tablettitietokoneitaan

Perusopetuksen vuosiluokkien 1–8 arviointikeskustelut ovat pyörähtäneet käyntiin ja jatkuvat viikolle 6 saakka. Vähintään 30 minuutin vuorovaikutteisessa keskusteluhetkessä oppilas saa palautetta oppimisestaan ja vahvuuksistaan. Huoltaja kuulee, missä vaiheessa lapsen oppiminen on ja millaisiin asioihin olisi hyvä kotona kiinnittää huomiota. Opettaja saa tietoja, miten oppimisen eteneminen näyttäytyy kotona ja miten vastuu omasta oppimisesta on kehittynyt. Vallitsevan koronatilanteen takia keskustelut toteutetaan etäyhteyksiä hyödyntäen, esimerkiksi Teamsin välityksellä

Rohkaisevaa ja kannustavaa arviointia

Arvioinnissa keskeistä on, että oppilas löytää omat vahvuutensa ja pääsee kehittämään niitä. Monipuoliset arviointikäytänteet mahdollistavat, että omaa osaamista voi näyttää lukuvuoden aikana usealla tavalla. Ar- viointikeskustelu on yksi osa lukuvuoden aikana annettavasta jatkuvasta palautteesta.

Ennen arviointikeskustelua oppilas täyttää itsearviointilomakkeen, jonka avulla hän arvioi paitsi oppimisen edistymistä, myös esimerkiksi hyvinvointiin ja kaverisuhteisiin liittyviä asioita. Keskustelun aikana keskitytään erityisesti niihin aiheisiin, joita oppilas itse haluaa tuoda esille, mutta tärkeää on myös kuulla huoltajien ajatuksia askarruttavista asioista.

Keskustelun jälkeen opettaja kirjaa Wilmaan keskeisen tavoitteen kuluvalle lukuvuodelle. Tähän tavoitteeseen voidaan palata myöhemmin ja arvioida sen toteutumista.

Arviointiuudistus vuosiluokilla 1–6 pähkinänkuoressa: www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus-jyvaskylassa/arviointi


Teksti: Minna Hakkarainen

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Asiasanat: