Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarvion lisätään 8 484 200 euroa kohdentuen peruspalvelujen valtionosuusarvioon. Talousarviomuutoksen taustalla on valtion lisätalousarvioesitys ja sen sisältämä korvaus kunnille koronatestauksesta ja jäljityksestä aiheutuvista kustannuksista.

Valtionosuusarvion korotus parantaa kaupungin taloutta. Talousarviomuutoksen jälkeen tilikauden alijäämä on -7,7 miljoonaa euroa ja lainakannan kasvu 36,6 miljoonaa euroa. Kertyneet ylijäämät kaupungin taseessa ovat ennusteen mukaan vuoden lopussa 12,2 miljoonaa euroa ja lainakanta 443,6 miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviomuutokset vielä tämän illan kokouksessaan. 

Toisena kokousasiana hallitus käsitteli Keski-Suomen maakuntavaltuuston 27.11.2020 olevan kokouksen asioita. Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että maakuntahallituksen ehdotukset hyväksytään. Kokouksessa käsitellään mm. Keski-Suomen liiton talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023 sekä hallintosäännön ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutokset. 

Lisätietoja 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501