Hyppää pääsisältöön

20.11.2020

Kuva
Poika ja mies liikkumassa Kangaslammen parkourpuistossa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Liikuntapääkaupunki Jyväskylä rakentaa Uumajan ja Tarton sekä alueiden urheiluseurojen kanssa kansainvälistä yhteistyöverkostoa, jonka tavoitteena on tukea nuorten fyysistä aktiivisuutta kohdealueilla. Euroopan unionin rahoittama ja Jyväskylän kaupungin koordinoima pilottihanke alkaa tammikuussa 2021. 

Hankkeessa kartoitetaan liikunnan ja hyvinvoinnin palvelutarjonnan parhaita käytäntöjä sekä vaihdetaan kokemuksia erityisesti nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on myös vertailla ja kehittää kaupunkien ja urheiluseurojen yhteistyömalleja.
 
- Jyväskylä voi paikallisine kumppaneineen tarjota yhteistyöhankkeessa osaamistaan muun muassa lähiliikuntapaikkojen ja koulun pihojen osallistavasta suunnittelusta liikuntaan aktivoivina ympäristöinä sekä ylipäätään matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkaohjelmasta. Lasten ja varhaisnuorten Move-mittaukset ja tulosten moniammattillinen hyödyntäminen, sekä lasten ja nuorten maksuttoman liikunnan ja liikuntaneuvonnan mallit ovat myös herättäneet kiinnostusta, luettelee muutamia Jyväskylän mahdollisista vientituotteista liikuntapääkaupunkikoordinaattori Jon Salminen.
 
Kumppanuushankeen tavoite on vaihtaa parhaita käytänteitä osallistuvien toimijoiden välillä. Samalla viritetään yhteyksiä muihin eurooppalaisiin liikuntakaupunkeihin.
- Me odotamme kuulevamme muun muassa muiden kaupunkien malleista kaupunki- ja liikuntasuunnittelun yhdistämisessä, matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien kehittämisessä sekä tietysti vinkkejä toimivista malleista lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin kohottamiseksi, Salminen listaa odotuksiaan. 

Jyväskylä eturintamassa kehittämässä liikunnan lukutaitoa

Hankkeen taustafilosofiana toimii Physical Literacy -malli, eli vapaasti suomennettuna liikunnan lukutaito. Mallin keskiössä on koko eliniän kantava kokonaisvaltainen ymmärrys liikunnan merkityksestä hyvinvoivan arjen kulmakivenä. Mukana Jyväskylästä on myös koripalloseura JBA, jonka tehtävänä on sparrata kaupunki-urheiluseura yhteistyötä samojen teemojen osalta.

- Vahvasti liikuntaan ja urheiluun orientoituneina korkeakoulukaupunkeina Jyväskylä, Uumaja ja Tarto pystyvät kirittämään toisiaan tavoitteitamme kohti. Jakamalla kokemuksiamme voimme tunnistaa ja jalostaa parhaat toimintamallit ketterästi käytäntöön. Eurooppalaisten verrokkikaupunkien verkosto on tärkeä osa liikuntapääkaupungin kehittämistä. Hanke on myös hyvää harjoitusta suurempiin hankekokonaisuuksiin, joissa liikuntapääkaupunki Jyväskylä toimii hankkeen hallinnoija, ei vain kumppanina. Näin pääsemme jatkossa tuomaan esiin kansainvälisesti ainutlaatuista osaamistamme ja vaikuttamaan liikuntaan keskittyvien hankkeiden sisältöihin Suomen kannalta myönteisesti, kiteyttää Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo.
 
Ensi vaiheessa vuoden kestävä hanke saa rahoituksen Erasmus+ Sport -ohjelmasta. Yhteiseurooppalaista rahoitusta tavoitteli tänä vuonna 1142 hakemusta, josta rahoituksen sai 315 hanketta. Erasmus+ Sport on Euroopan unionin ainoa liikuntaan ja urheiluun keskittyvä ohjelma. Jyväskylän koordinoiman hankkeen suuruus on noin 60 000 euroa.

Lisätietoja Erasmus+ Sport -ohjelmasta opetushallituksen sivuilta:  https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus/erasmus-liikunnalle-ja-urheilulle-sport.
 
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki
- Eino Leisimo, sivistyksen toimialajohtaja, p. 014 266 4033
- Jon Salminen, liikuntapääkaupunkikoordinaattori, p. 050 435 8173 
- Iiris Asunmaa, EU-asiantuntija, 050 472 4253

https://www.jyvaskyla.fi/liikuntapaakaupunki