Jyväskylän Pelastakaa Lapset ry luovuttaa tunnustuksen Mattilan perhetukikodin edustajille Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2020.

Jyväskylän Pelastakaa Lapset ry on päättänyt vuonna 2020 myöntää Vuoden lapsellinen teko -diplomin Jyväskylän kaupungin Mattilan perhetukikodille. Jyväskylän Pelastakaa Lapset ry luovuttaa tunnustuksen Mattilan perhetukikodin edustajille Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2020.

Perustelut diplomille

Mattilan perhetukikodilla lasten ajatuksia ja toiveita kuunnellaan ja lapsen kokemukset huomioidaan arjessa. Omaohjaaja työskentelyllä kannustetaan lasta oman mielipiteensä ilmaisemiseen häntä koskevassa päätöksenteossa. Omaohjaaja tuo myös omalta osaltaan lapsen ääntä kuuluville lasta koskevissa asioissa.

Mattilan perhetukikodin henkilökunta on erittäin ammattitaitoista ja he kykenevät rakentamaan henkilökunnan ja asiakkaan välille luottamuksellisen suhteen, jotta voidaan rakentavalla tavalla ottaa puheeksi vaikeita asioita lapsen ja hänen perheensä kanssa. Mattilan perhetukikodilla tehdään lapsen edun mukaista arvioita lapsen ja perheen tilanteesta. Hyvin tehty arvio antaa lapselle oikeuden tulevaisuuteen.

– Jatkuvan toimintansa kehittämisen kautta Mattilan perhetukikoti on tehnyt pitkäjänteistä työtä edistääkseen lasten ja perheiden tukemista ja hyvinvointia Jyväskylässä, selvittää Jyväskylän Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Anneli Rautiainen.

– On todella hienoa saada tämä tunnustus. Mattilan perhetukikodin toiminnassa lapsi ja hänen yksilöllinen huomioimisensa on keskiössä. Meidän tehtävämme on tehdä lapsi näkyväksi ja nostaa hänen mielipiteensä ja äänensä esiin, kun lasta koskevia asioita käsitellään ja niistä päätetään, kertoo Mattilan perhetukikodin johtaja Reetta Hänninen.

Mattilan perhetukikoti tarjoaa monipuolista lastensuojelun palvelua lapsille ja lapsiperheille. Mattilan palveluihin kuuluu kriisi- ja vastaanottokotina toimiva osasto 0–12-vuotiaille lapsille, lyhytaikainen perhehoito lapsille sekä perhekuntoutus. Mattilan perhetukikoti on toiminut pian 40 vuotta, toiminta on käynnistynyt 1.7.1981.

Mikä on Vuoden lapsellinen teko -diplomi?

Jyväskylän Pelastakaa Lapset ry jakaa tunnustuksen nyt toista kertaa. Ensimmäisen diplomin sai Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti vuonna 2019.

Diplomin on ideoinut Imatran seudun Pelastakaa Lapset ry. Yhdistys on jakanut vuodesta 2009 lähtien Vuoden lapsellinen teko -diplomin erityisesti lasten ja nuorten hyväksi tehdystä työstä. 

Diplomi myönnetään paikalliselle henkilölle tai toimijataholle, joka edistää paikallisesti:
•    lapsen oikeuksia
•    lasten ja nuorten hyvinvointia
•    lasten ja nuorten osallisuutta
•    lapsia ja nuoria aidosti huomioivaa päätös- ja toimintakulttuuria kunnassa
•    lapsijärjestöillä on vuosittain yhteinen teema liittyen Lapsen oikeuksien sopimukseen (LOS). Vuonna 2020 teemana on: Lapsella on oikeus tulevaisuuteen

Mattilan perhetukikodin nettisivut.


Lisätietoja: 
Jyväskylän Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Anneli Rautiainen, p. 040 053 0032
Jyväskylän kaupungin Mattilan perhetukikoti Reetta Hänninen, p. 014 266 3531
Jyväskylän kaupungin lastensuojelun palvelupäällikkö Tarja Anttonen, p. 014 266 3447