Yhteistyö ja vuoropuhelu yritysten kanssa on tärkeää, sillä se edesauttaa laadukkaiden palveluiden tuottamista kaupunkilaisille.

Jyväskylän kaupunki ostaa merkittävän osan sosiaali- ja terveyspalveluista yksityisiltä palveluntuottajilta, joko ostopalveluna tai palvelusetelillä. Kaupunki parantaa sote-yritysten tiedonsaantia ja on koonnut yrityksille tietopaketin verkkosivuilleen. 

– Sivuilla on tietoa muun muassa yrityksen perustamisesta, erilaisten lupien hakemisesta, sote-palveluiden tuottamistavoista, tuottajaksi hakeutumisesta, kilpailutuksiin osallistumisesta sekä sote-yrityksille suunnatuista tuottajatapaamisista, listaa erityisasiantuntija Mia Lindberg Jyväskylän kaupungilta.

– Otamme yrityksiltä mielellämme palautetta ja kehitämme nettisivuja edelleen, Lindberg jatkaa. 

Kaupunki tekee jatkuvaa yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien yritysten kanssa. 

– Yhteistyö ja vuoropuhelu yritysten kanssa on tärkeää, sillä se edesauttaa laadukkaiden palveluiden tuottamista kaupunkilaisille. Yritysyhteistyöhön kuuluu päivittäisiä kontakteja ja kohtaamisia, yhteisiä tuottajatapaamisia ja koulutuksia sekä yhteistä palveluiden kehittämistä, selvittää erityisasiantuntija Mia Lindberg.

Verkkosivut sosiaali- ja terveyspalveluiden yrittäjille: Yritysyhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla. 

Lisätietoja: 
erityisasiantuntija Mia Lindberg, p. 014 266 8631
palveluesimies Riitta Pylvänen, p. 014 266 1630