Perheoikeudellisissa palveluissa juhlistetaan Lasten oikeuksien viikkoa ottamalla käyttöön esite, joka helpottaa lapsen mielipiteen selvittämistä vanhempien erotilanteessa.

Lapsen mielipide ja toiveet selvitetään häntä koskevien asioiden käsittelyssä entistä paremmin vanhempien erotilanteissa. Pian vuoden voimassa ollut uusittu lapsen huolto- ja tapaamislaki vahvistaa lapsen oikeutta kertoa mielipiteensä ja velvoittaa huoltajia ja viranomaisia kuuntelemaan lapsen toiveita ja mielipiteitä, lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Jyväskylän kaupungin perheoikeudelliset palvelut on tuottanut esitteen eroperheen lapsille, joiden vanhemmat miettivät lastensa huolto- ja tapaamissopimusasioita. Esitteen avulla lapsi voi paremmin valmistautua keskusteluun ja ymmärtää sen tarkoituksen.  

– Juuri Lapsen oikeuksien viikolla valmistunut ja käyttöön otettava esite vahvistaa lapsen osallisuutta. Esite auttaa lasta hahmottamaan, mitä lapsen mielipiteen selvittäminen huolto- ja tapaamissopimusasioissa tarkoittaa ja miten mielipide selvitetään. Käytännössä lapsen kanssa keskustellaan muun muassa siitä, kumman vanhemman luona lapsi haluaisi asua tai miten hän haluaisi tavata toista vanhempaansa, selvittää sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Maija Laakkonen perheoikeudellisista palveluista.

Lapsen mielipiteen selvittäminen on yleensä vanhempien tehtävä. He välittävät lapsen toiveet ja mielipiteen lastenvalvojalle tapaamissopimusneuvottelun yhteydessä. Vanhempien kanssa voidaan myös sopia, että lastenvalvoja keskustelee lapsen kanssa.
– Oma kokemukseni on, että vanhemmat pitävät lapsen mielipiteen huomioimista tärkeänä asiana. Vastuuta päätöksestä ei kuitenkaan vieritetä lapselle, vaan vanhemmat päättävät sopimuksista, Maija Laakkonen kertoo.

Jyväskylällä on Unicefin myöntämä Lapsiystävällisen kunnan tunnus

Lapsiystävällisenä kuntana Jyväskylä on sitoutunut edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisina kunnan asukkaina ja kaikenikäiset kuntalaiset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. 

Lapsen mielipiteen selvittäminen lastenvalvojan luona -esite
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/lastenvalvoja_eroperheen_lasten_esite.pdf

Perheoikeudelliset palvelut
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lapsen-isyys-elatus-huolto-ja-tapaaminen 

Jyväskylä UNICEF-lapsiystävällinen kunta 
https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/jyvaskyla-unicef-lapsiystavallinen-kunta

Lisätietoja: 
sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Maija Laakkonen, p. 014 266 3511
johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Mirja Laitinen, p. 014 266 3514, paikalla 19.11.2020