Pohjanlammen uuden päiväkodin hankesuunnitelma
Tilapalvelun johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Pohjanlammen uuden päiväkodin hankesuunnitelma ja hankepäätöksen kattohinta 9 600 000 € (alv 0 %) hyväksytään.

Muutkin esityslistalla olleet asiat päätettiin päätösehdotusten mukaisesti.
Kokouksen pöytäkirja löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kiinteistöjohtaja Hannu Kantonen, p. 050 304 5951

Jyväskylän Tilapalvelu
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu