Minkälaista oli muuttaa Jyväskylään ja minkälaista täällä on asua? Maahanmuuttaneiden jyväskyläläisten toivotaan kertovan tarinansa kotoutumisestaan. Tarinansa voi kirjoittaa 30.11.2020 mennessä.

Jyväskylän kaupunki päivittää kotouttamisohjelmaansa. Kotouttamisohjelma luo kokonaiskuvan Jyväskylän maahanmuuttajista ja kotoutumisen tilasta. Ohjelmatyön osana kaupunki haluaa kuulla maahanmuuttaneiden jyväskyläläisten kotoutumisen tarinoita.

Maahanmuuttajien ääni kuuluviin kotoutumisen tarinoissa

Minkälaista oli muuttaa Jyväskylään ja minkälaista täällä on asua? Kohtasitko haasteita tai menikö joku asia erityisen hyvin? Tarina saa olla vapaamuotoinen kertomus. Tarina voi olla henkilökohtainen tai se voi kertoa laajemmista ilmiöistä.  Tarinansa voi kirjoittaa nimettömänä suomeksi, englanniksi, omalla äidinkielellään tai sillä kielellä, jolla kukin haluaa tarinansa kertoa. 

Kaikki kirjoitukset luetaan ja osaa tarinoista käytetään taustamateriaalina kotouttamisohjelman valmistelussa. 
- Tarinoiden kautta haluamme muun muassa tunnistaa kotoutumisen ilmiöitä, joista meillä ei ehkä ole tietoa, mutta joille voimme kaupunkina tehdä jotain. Toisaalta toivomme, että tarinoiden kautta saamme tietoomme onnistumisia tai niitä vaikeuksia, joita maahanmuuttajat kotoutuessaan kohtaavat Jyväskylässä, sanoo kotoutumispalveluiden palveluesimies Elina Hienola. 

Tarinoita voi kirjoittaa verkossa forms-lomakkeen kautta. Lomakkeesta on suomen-, englannin-, venäjän-, arabian-, persian- ja kurdin soraninkieliset versiot. Verkkolomakkeessa on kirjoittajaa varten apukysymyksiä helpottamassa tarinan kirjoittamista. 

Tarinansa voi myös lähettää sähköpostilla osoitteeseen elina.hienola(at)jyvaskyla.fi. Tarinoita odotetaan 30.11.2020 saakka.

Kaikki materiaali käsitellään nimettömänä ja materiaali tuhotaan kotouttamisohjelman valmistuttua. Nimettömiä otteita tarinoista voidaan käyttää kotouttamisohjelmassa sekä mahdollisesti Jyväskylän kaupungin viestinnässä. 

Halutessaan tarinan kirjoittaja voi jättää yhteystietonsa ja osallistua sillä tavoin uimahallilippujen arvontaan. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Tietoa eri kielillä tarinan kirjoittamisesta verkkosivulla: https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/maahanmuuttajien-palvelut

Erikieliset verkkolomakkeet, joihin tarinansa voi kirjoittaa:

Jyväskylän kaupungin kotouttamisohjelma 2017-2020. 

Lisätietoja:
Palveluesimies Elina Hienola, p. 014 266 7648, Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelut