Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi päivitetyt kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan avustusohjeet, päätti teatterinjohtajan palkasta sekä nimesi edustajat Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen.

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi päivitetyt avustusohjeet

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi päivitetyt kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan avustusohjeet. Avustusohjeet sisältävät haun yleisiä periaatteita sekä yksityiskohtaisia kriteereitä. Aiemmat ohjeet ovat olleet voimassa vuodesta 2012 ja ne piti päivittää muun muassa sähköisen avustusten haku- ja käsittelyprosessin mukaisiksi. Toiminta- ja kohdeavustuksiin liittyviä vanhentuneita ohjeita on poistettu ja tekstejä on päivitetty. Lisäksi toiminta-avustusten maksatusta on tarkennettu niin, että avustuksen maksatukseen kuuluvien liitteiden viimeinen palautuspäivä on toukokuun lopussa. Tekstissä on pyritty selkeämpään ja yksiselitteisempään ilmaisuun ja kieliasua on täsmennetty ja tarkennettu puuttumatta kuitenkaan asiasisältöön. 

Uusittu ohjeistus otetaan käyttöön vuoden 2021 avustushaussa. Haku avautuu verkossa tammikuun alussa ja se on avoinna 29.1 klo 15.00 saakka.

Avustusohjeisiin on muun muassa lisätty selkeämmin kytkentä Jyväskylän kaupungin strategian mukaiseen toimintaan, kuten että avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta, tukea harrastamisen mahdollisuuksia ja ehkäistä yksinäisyyttä. Lisäksi ohjeisiin on lisätty edellytys, että hakijan tulee olla täysi-ikäinen sekä huomio, että jos hakija saa kaupungilta muuta subventiota tai avustusta, se voidaan ottaa huomioon avustusta myönnettäessä. Avustusta ei myöskään myönnetä toimeentuloon kohdentuvina työskentelyapurahoina, kaupungin tuottamiin omiin palveluihin, uskonnolliseen tai puoluepoliittiseen toimintaa, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustuksen myöntämiselle tai toimintaan, joka on ristiriidassa kaupungin noudattamien arvojen kanssa tai kohdentuu epäeettisen tai lainvastaisen toiminnan harjoittamiseen. Yksityishenkilönä voi hakea kulttuurin kohdeavustuksia ainoastaan kohdennettuna työtilojen vuokrakustannuksiin taiteellista työskentelyä varten.

Esityslistalinkin kautta pääsee päivitettyyn avustusohjeeseen sekä lisäksi versioon, johon on merkattu tekstimuutokset aiempaan ohjeeseen.  

Lautakunta päätti myös teatterinjohtajan palkasta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta vahvisti Jyväskylän kaupunginteatterin teatterinjohtajan virkavaalin ja päätti, että teatterinjohtajan viran kokonaispalkka on 1.1.2021 alkaen 6 050 euroa. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikaluvun 21 §:n määräysten mukaisesti tehtävässä ei makseta lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-, lauantai- ja sunnuntaityön sekä varallaolon korvauksia. 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan valitsi 7.10. Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi Marietta Kunnaksen. Virka täytetään määräajaksi 31.12.2025 saakka. Lisäksi virassa on kolmen vuoden jatko-optio ja kuuden kuukauden koeaika. Tehtävä alkaa vuoden 2021 alusta.

Kokouksen muut asiat, esityslista ja liitteet

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin kiireellisenä asiana edustajien nimeäminen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen 24.11.2020. Kokoukseen lähtevät intendentti Jenni Hakola sekä lautakunnan jäsen Sanna Laakso. Lautakunta antoi edustajille ohjeen ehdottaa intendentti Emma Anttilaa Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n hallitukseen oman orkesteriryhmänsä edustajana.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen kaupungin nettisivuilla torstaina 19.11. Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee lautakunnan nettisivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikunta...
 
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki, 
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 403