Hyppää pääsisältöön

10.11.2020

Kuva
Lapsi leikkii. Ihmiset istuu penkillä. Puita ja nurmea. Kuva Ramboll Finland Oy
Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet.

Kunnostussuunnitelmaa sekä kunnostettavan jokiosuuden varrelle suunniteltuja puistoalueita esitellään havainnollistavalla 3D-videolla. Kunnostuksen toteuttamisen rahoitus odottaa kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä, joka päättää rahoituksesta joulukuussa. Lisäksi kaupunki odottaa vielä kunnostuksen mahdollistavaa Aluehallintoviraston päätöstä vesilainmukaisesta lupahakemuksesta.

Kunnostussuunnitelman esittelyvideo

Kunnostus lisää virkistyskäytön olosuhteita

Tourujoen kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioiden. 3D-videolla käydään läpi joen kunnostuksen pääkohdat Kankaan alueelta Palokkajärvelle, jolle kunnostustoimenpiteet kohdistuvat.
Video havainnollistaa hyvin myös joen varrelle rakennettavia oleskelualueita.

– Uusi puistomainen oleskelualue on suunniteltu Kankaan alueen kohdalle. Lisäksi jokivarsi saa uusia rantareittejä, joita pitkin voi piipahtaa aivan joen tuntumaan, kertoo maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski Jyväskylän kaupungilta.

Rantareittien varsille toteutetaan pienempiä viihtyisiä levähdyspaikkoja. Kunnostettavalle alueelle rakennetaan kaksi rantautumislaituria melojille. Taulumäellä sijaitsevan Koskenharjun kentän kohdalle toteutetaan näköalapaikka. Osa jokivarren uusista oleskelualueista osuvat Kehä Vihreän reitin varrelle täydentäen Kehä Vihreän oleskelualueiden kirjoa. Kehä Vihreä on Jyväskylän keskustaa kiertävä 10 kilometrin mittainen viheralueiden ja virkistysreittien kokonaisuus.

Suunnitelmat tehty kalojen nousun ehdoilla

Vaelluskalojen nousu jokeen mahdollistetaan purkamalla Kankaan vanhan vesivoimalaitoksen pato- ja kanavarakenteita sekä rakentamalla luonnonmukainen koskiuoma vanhojen betonisten kanavarakenteiden viereen. Kalaportaat ja levähdysaltaat muodostetaan luonnonkivistä ja kutualueet sorasta. 
Alueen kulttuuriympäristölliset arvot on huomioitu muun muassa säilyttämällä osa vanhoista kanavarakenteista, jotka muistuttavat vanhasta kanavasta. Kankaan vanhan voimalarakennuksen peltisuojaus puretaan ja alkuperäinen betoninen voimalarakennus paljastetaan.

Hankkeen verkkosivut.