IPC-menetelmä opettaa nuorelle taitoja esimerkiksi elämän muutos- tai ristiriitatilanteissa. Menetelmän käyttöönottoon kannustavat Jyväskylän kaupungin opiskeluhuollon psykologi Kirsi Parikka, Keski-Suomen sote-uudistuksen projektityöntekijä Marika Erkkilä sekä Jyväskylän kaupungin vastaava kuraattori Heli Kangaspunta.

Mielenterveyden häiriöt ovat kasvaneet lähivuosina nuorten merkittävimmäksi terveysongelmaksi valtakunnallisesti. Keski-Suomessa nuorisopsykiatrian avohoidon käyttö on yleisempää kuin maassa keskimäärin. Nuorten mielenterveyspalveluiden kysyntään vastataan muun muassa IPC-ohjausmenetelmällä (Interpersonal Counceling, suom. interpersoonallinen ohjaus), joka on suunniteltu käytettäväksi mielialan laskun ensioireisiin 13–18-vuotiaille nuorille oppilas- ja opiskelijahuollon, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä nuorisovastaanoton palveluissa. 

Tiiviitä ja käytännönläheisiä tapaamisia

IPC-ohjaus sisältää kuusi tapaamiskertaa, joiden aikana keskitytään käytännönläheisesti nuoren ajankohtaisiin ihmissuhteisiin, elämän tapahtumiin ja niiden yhteyteen mielialaoireissa. Osana sote-uudistusta kaikissa maakunnissa koulutetaan ammattilaisia IPC-ohjausmenetelmän käyttöön. Keski-Suomen sote-uudistus mahdollistaa koulu- ja opiskeluhuollon ammattilaisten, kuten terveydenhoitajien, psykiatristen sairaanhoitajien, koulukuraattoreiden ja psykologien pääsyn IPC-koulutukseen Keski-Suomen alueella. 

Yksi kouluttautuneista on lukiolaisten kanssa työskentelevä Jyväskylän kaupungin opiskeluhuollon psykologi Kirsi Parikka, joka käyttää menetelmää jatkuvasti 1-2 oppilaalla.

- Menetelmä soveltuu monenlaisiin elämäntilanteisiin ja parhaiten se toimii tilanteissa, jolloin ohjaus aloitetaan lievän oireilun varhaisessa vaiheessa. Etuna on myös jatkuva mittaaminen: jokaisessa tapaamisessa nuori täyttää kyselyn, jolla seurataan mielialaoireilua koko menetelmäjakson ajan, kertoo Parikka menetelmän hyödyistä. Parikka kaipasi nopeampia apuvälineitä sekä tukea työn tehokkuuteen ja kokee menetelmästä olevan hyötyä kahden vuoden käyttökokemuksen jälkeen. 

Koulutuksen jälkeen IPC-menetelmän harjoittaminen pitää sisällään ryhmätapaamisia.

- Joka kolmas viikko tapaava pienryhmä tarjoaa tukea menetelmän käytössä ja juurruttamisessa. Ryhmässä vaihdetaan ajatuksia menetelmän soveltuvuudesta eri asiakastilanteissa, kuvailee Parikka. Parikka käy parasta aikaa myös työnohjaajakoulutusta ja ohjaa kahta ryhmää. Hän kokee työnohjaukset merkityksellisinä kohtaamisina, joissa kokemuksia jaetaan eri yksiköiden moniammatillisen joukon kesken. 

Osaamista, rohkeutta ja ymmärrystä ammattilaisille 

Jyväskylän kaupungin vastaava kuraattori Heli Kangaspunta katsoo kaikki oppilaansa IPC-lasien läpi.

- Menetelmä voi käyttää soveltaen ottaen siitä käyttöön tietyn työkalun, jolloin menetelmä sopii myös nuoremmille, sanoo Kangaspunta. Hänen mukaansa menetelmästä on ollut erityisesti hyötyä silloin, kun nuoren perhe tai muu tukiverkko saadaan tiiviisti mukaan prosessiin. Menetelmä voi tuoda apua nuoren lisäksi myös hänen lähipiirilleen, esimerkiksi nuoren vanhemmat saattavat huomata omassa toiminnassaan nuoren käyttäytymiseen vaikuttaneita tekijöitä.

Ohjauksessa nuoren elämän tapahtumia asetetaan aikajanalla, mikä auttaa nuorta ymmärtämään omaa mielialaansa ja siinä tapahtuneita muutoksia. Myös ohjauksen alussa asetetut tavoitteet auttavat.

-Tavoitteet tulee olla realistisia. Pienikin juttu voi olla loppujen lopuksi iso ja tärkeä asia kokonaistilanteen kannalta, tiivistää Kangaspunta. Menetelmä on tuonut Kangaspunnan työhön lisää osaamista, ymmärrystä sekä rohkeutta tarttua mielenterveyden oireisiin kuraattorin työssä, ja näin hän kannustaa myös kollegoitaan: Kokeile menetelmää rohkeasti ja muista sen soveltuvuus. Älä jää odottamaan täydellistä IPC-asiakasta, jos tuntuu että tämä ei ole soveltuva menetelmä, kokeillaan jotain muuta. Jaetaan yhdessä kokemuksia työnohjauksissa eikä luovuteta!

Tavoitteena vaikuttavien menetelmien levittäminen

Valtakunnallisen sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on näyttöön perustuvien ja vaikuttavien työmenetelmien levittäminen.

- IPC-ohjaus on kansainvälisesti vaikuttavaksi todettu, helppokäyttöinen ja kustannustehokas menetelmä, jonka vuoksi se sopii hyvin käytettäväksi perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, kertoo Keski-Suomen sote-uudistuksessa projektityöntekijä Marika Erkkilä. Maksuttomat kahden päivän koulutukset on suunniteltu 40 ammattilaiselle kerrallaan. Tällä hetkellä Jyväskylän oppilas- ja opiskelijahuollon yksiköstä noin puolet työntekijöistä ovat käyneet koulutuksen. Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) toimii kouluttajana, ja koulutukset järjestetään joulukuussa 2020, toukokuussa 2021 sekä syksyn 2021 aikana.

- Toivon, että nuoret saavat menetelmän avulla ennaltaehkäisevää apua, ja että menetelmä vakiinnuttaa paikkansa ammattilaisten säännöllisesti käytettävänä työvälineenä, kertoo Erkkilä.

Lisätietoja

- projektityöntekijä, Marika Erkkilä, Keski-Suomen sote-uudistus, marika.erkkila(a)jyvaskyla.fi, p. 050 311 8689
- projektipäällikkö, Hanna Hämäläinen, Keski-Suomen sote-uudistus, hanna.k.hamalainen(at)jyvaskyla.fi, p. 050 311 8684
- ohjelmapäällikkö, Tiina Koponen, Keski-Suomen sote-uudistus, tiina.koponen(at)jyvaskyla.fi, p. 050 311 8075

Asiasanat: