Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui tänään arvioimaan koronatilanteen kehitystä kuluneella viikolla sekä kuuli tartuntataudeista vastaavan lääkärin näkemyksen voimassa olevien suositusten jatkamisesta.

Tilanne on Jyväskylässä kuluneen viikon aikana (viikko 44) rauhoittunut tartuntamäärien osalta, mutta suosituksia jatketaan, kunnes tilanne saadaan pysyvästi vakautumaan.

Poikkeusolojen johtoryhmässä käytiin läpi myös se, miten ikääntyneiden ja vammaispalveluiden asumisyksiköissä voidaan jatkossa järjestää vierailuja turvallisesti. Taustalla on THL:n tällä viikolla antamat uudet ohjeet. Vierailuiden toteutusmahdollisuuksia yksiköissä laajennetaan, mutta vierailuilla on käytettävä aina mm. maskeja.

Laaja maskisuositus yli 15-vuotiaille jatkuu marraskuun ajan

Kaupunki suosittaa yli 15-vuotiaille maskien käyttöä. Suositus on voimassa marraskuun loppuun asti:

- julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia turnauksia ja tapahtumia, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja ja turvavälejä ei voida muuten säilyttää.
- toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
- joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
- matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
- kun saavutaan riskialueelta Suomeen ja matkustajat siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja ja ostoskeskuksia, posteja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia sisätiloja. Liikuntaa ja urheilua seuratessa katsomoissa on suositeltava käyttää maskeja. Muita julkisiksi tiloiksi luettavia ovat mm. uimahallien yleiset tilat ja pukeutumistilat, kansalaisopiston kurssit (ei liikunnan kurssit), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat sekä teatterit, elokuvateatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat sekä museot ja galleriat jne.

THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Ikääntyneiden palveluiden ja vammaispalveluiden vierailusuositukset

Tartuntatautilääkäri korosti kokouksessa, että riskiryhmien ja erityisesti ikääntyneiden osalta koronatilanne on edelleen hyvin herkässä vaiheessa. Ikääntyneet kuuluvat koronaviruksen suhteen riskiryhmään ja heitä tulee suojella tartunnoilta. Tämän vuoksi on tärkeää, että vierailut järjestetään turvallisesti yksiköissä. Yksikköön vierailulle tulevien on tärkeä toimia siten, että he eivät altista yksikön asukkaita koronavirukselle.

Ikääntyneiden ja vammaispalveluiden asumisyksiköissä ovat voimassa seuraavat ohjeet. Ohjeistusta noudatetaan myös sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä.

- Vierailuista sovitaan aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa.
- Läheinen saa ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo.
- Tapaamisen ja muiden asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi suositus on, että vierailijoita saa tulla kerrallaan kaksi (2).
- Läheinen huolehtii vierailun ajan käsihygieniasta ja käyttää henkilökunnan antamaa kertakäyttöisä suunenäsuojusta.
- Vierailun aikana tulee pitää turvaväliä ja asukkaan koskettelua tulee välttää. Asukasta on kuitenkin mahdollista työntää ulkona pyörätuolissa.
- Vierailuja voidaan järjestää ulkona, erikseen järjestetyssä rauhallisessa tilassa tai asukkaan omassa huoneessa.
- Vierailijat eivät saa liikuskella yksikön yhteisissä tiloissa tarpeettomasti.

Toimintayksikön johtaja tai esimies vastaa siitä, että vierailut toteutetaan yksiköissä turvallisesti. Vierailulle ei aina voi välttämättä tulla.

- Asumisyksikkö voidaan laitaa väliaikaisesti vierailukieltoon koronavirustartunnan tai -epäilyn johdosta. Siksi on tärkeää, että tapaamisesta sovitaan etukäteen soittamalla ja kuullaan, mikäli vierailuita on rajoitettu epidemiaan liittyvistä syistä, tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä muistuttaa.

Kaupunginsairaalan osastoille pääsevät toistaiseksi vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset maskeja käyttäen.

Lisäksi kokouksessa todettiin, että vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin vuoden loppuun asti. Ikääntyneiden päivätoiminnan osalta on linjattu jo aiemmin, että yksiköt pidetään suljettuna vuoden loppuun asti.

Kaupungin omien työntekijöiden maskien käyttö

Ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa ja kaupungin työntekijöitä velvoitetaan käyttämään maskeja toistaiseksi.

Terveyspalveluissa ja kaupunginsairaalassa maskien käyttöä edellytetään työvuoroissa ainakin marraskuun ajan. Myös perusopetuksen henkilökunnalla on voimassa maski- tai visiiripakko marraskuun loppuun asti. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle maskin tai visiirin käyttö on pakollista marraskuun loppuun asti niissä tilanteissa, joissa työntekijät liikkuvat eri ryhmien välillä.

Muut linjaukset ja suositukset

Liikuntapalvelut on supistanut koronaviruksen riskiryhmäläisten palveluja, jos niissä ei voida täysin turvata THL:n ohjeiden toteutumista.  Tauolla ovat senioreille ja diabeetikoille suunnatut kuntopiiriryhmät, jotka toteutetaan kuntosaleilla. Myös eri kaupunginosista kulkevien maksuttomien uimahallikuljetusten käynnistämistä on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan. Linjaus on voimassa ainakin vuoden loppuun asti.

Uusien harjoittelujen aloittaminen perusopetuksen luokkaryhmissä on kielletty vuoden loppuun asti. 

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä, p. 050 522 0486 tai
poikkeusolojen johtoryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 3362 819

Asiasanat: