Huoltajilla mahdollisuus jättää kysymyksiä Vaskoolin käsittelyyn 10.11. mennessä

Jyväskylän Kasvun ja oppimisen asiakasraadin - Vaskoolin seuraava kokous on 11.11.2020. Tapaamisessa keskitytään yhtenäisen opinpolun kehittämiseen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen. Aihetta käsitellään muun muassa palveluverkon näkökulmasta, keskustelua on alustamassa Kaisa Jokinen, hankearkkitehti Tilapalvelusta sekä Tanja Räty, erikoissuunnittelija Kasvun ja oppimisen palveluiden kehittämisyksiköstä. Lisäksi mukana on kasvun ja oppimisen palveluiden palvelujohtajien, päiväkodin johtajien ja rehtorien sekä varhaiskasvatuksen opettajien edustus. 

Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan asiakkaat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä asiakasraadin käsittelyyn sähköpostilla  kasvunjaoppimisen.asiakasraati@jyvaskyla.fi 10.11. mennessä.   

Vaskooli voi käsitellä kokouksessaan yleisellä tasolla Kasvun ja oppimisen palveluihin liittyviä kehittämis- ja parannusehdotuksia. Yksittäisten päiväkotien, koulujen, perhepäivähoitajien tai kerhojen toimintaan Vaskooli ei voi ottaa kantaa.   

Lisätietoja:  
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, Kasvun ja oppimisen palvelut, puh. 014 266 7746  
palvelukoordinaattori Sari Koivisto, Kasvun ja oppimisen palvelut, puh. 014 266 3102