Hyppää pääsisältöön

29.10.2020

Kuva
Tyttö istuu kiipeilyverkon päällä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Huhtasuon uudelle Kangasrinteen asuinalueelle on suunnitteilla puisto, johon toteutetaan leikkipaikka ja pieni liikunta-alue.

Äänestys on päättynyt. Katso voittanut ehdotus kaupungin uutisesta. 16.-22. marraskuuta. Arvio puiston rakentamisajankohdasta on vuosi 2022.

Jyväskylällä Unicefin myöntämä lapsiystävällisen kunnan tunnus

Lapsiystävällisenä kuntana Jyväskylä on sitoutunut edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisina kunnan asukkaina ja kaikenikäiset kuntalaiset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

”Äänestys on tarkoitettu kaikille kuntalaisille, mutta erityisesti toivomme lasten tutkivan eri vaihtoehtoja ja äänestävän omaa suosikkiaan”, sanoo vuorovaikutussuunnittelija Kaisa Ristimella Jyväskylän kaupungilta.

Jyväskylän LastenParlamentti kartoitti keväällä vuosiluokkien 1-6 oppilaiden näkemyksiä lasten omasta osallisuudesta ja vaikuttamisesta heidän arkeaan koskeviin asioihin. Tulosten mukaan lapset kokivat vaikuttavansa eniten oman koulunsa asioihin, kuten kouluruokaan, tapahtumiin, hankintoihin sekä koulun tilojen ja pihojen kehittämiseen. Lisäksi lapset kertoivat vaikuttaneensa myös koulukiusaamisen ehkäisyyn sekä kaupungin liikuntapaikkojen ja puistojen suunnitteluun.

Lapset halusivat vaikuttaa entistä enemmän muun muassa kouluruoan sisältöön, oppituntien sisältöihin ja koulujen välisiin tapahtumiin. Lisäksi toivottiin entistä enemmän vaikutusmahdollisuuksia myös oman lähiympäristön sekä palvelujen ja julkisten tilojen, kuten nuorisotilojen ja kirjastojen toimintaan ja kehittämiseen.

Osallisuuden lisääminen yksi Lähiöohjelman tavoitteista

Jyväskylän kaupunki on mukana kolmivuotisessa valtakunnallisessa lähiöohjelmassa. Jyväskylässä lähiöohjelmassa keskitytään Huhtasuon alueeseen. Kangasrinteen leikkipuiston rakentaminen sisältyy Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle -hankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä edistää alueen elinvoimaisuutta ja toimijoiden välistä vuoropuhelua. 

Lähiöohjelma on ympäristöministeriön koordinoima ja siinä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Tutustu Lähiöohjelmaan sen verkkosivuilla.