Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui maanantaina 26.10. ja kuuli kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin arvion koronatilanteesta viime viikon osalta.

Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä arvioi maanantain kokouksessaan kaupungin tämänhetkistä koronatilannetta. Tartuntoja viime viikolla (viikko 43) ilmeni yhteensä 55 kappaletta, joka on noin puolet vähemmän kuin Keski-Suomen syyslomaviikolla (viikko 42). Merkittävä osa tartunnoista ilmeni karanteeniin asetettujen henkilöiden lähipiirissä ja perheiden sisällä.
 
Poikkeusolojen johtoryhmä kiinnitti erityistä huomiota tartuntatilanteen aiheuttamiin laajoihin karanteeneihin kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Tilannearvion myötä päädyttiin siihen, että opetuksen henkilökunnalle tulee toistaiseksi voimaan maski- tai visiiripakko. Varhaiskasvatukseen maskien tai visiirien käyttö on jatkossa pakollista niissä tilanteissa, joissa työntekijät liikkuvat eri ryhmien välillä. Suojavälineitä on jo hankittu varhaiskasvatus- ja opetuspalveluihin, mutta niiden käyttö on tähän asti ollut vapaaehtoista.  
 
Karanteenitilanteiden laajuuden vuoksi suositusta tiukennetaan, kunnes tartuntatilanne saadaan selkeästi laskusuuntaan. Karanteeneihin liittyen esitetään lisäksi tänään kokoontuvalle yksilöasiainjaostolle, että Keski-Palokan koulun tilojen käyttöä rajoitetaan tämän viikon ajan. Mikäli tähän päädytään, sivistyspalveluiden toimialajohtaja tekee päätökset kyseisen koulun 4.-6.-luokkalaisten oppilaiden poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä (etäopiskelu) loppuviikon ajaksi.

Keskeiset tunnusluvut Jyväskylän koronatilanteen osalta viikolla 43

Koronan kiihtymisvaiheen kriteereistä Jyväskylän kaupungin alueella ylittyy edelleen ilmaantuvuusluku (14 vuorokauden aikana 106,1 tartuntaa 100 000 asukasta kohti) sekä positiivisten näytteiden osuus kaikista testatuista (2,2%). Kaupungissa on paikallisia tartuntaketjuja. Tartunnanlähteet ovat kuitenkin edelleen lähes 90 %:sti jäljitettävissä ja sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.

Kaupunki vie tuoreimmat tiedot Jyväskylän osalta tiistaina kokoontuvalle Keski-Suomen alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmään (ns. Nyrkki), joka arvioi epidemiatilannetta maakunnallisesti. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vetämässä johtoryhmässä on edustus kuntien lisäksi Aluehallintovirastosta sekä THL:stä.

Jyväskylässä edellä mainittujen lisäksi voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

Jyväskylässä on annettu erilaisia riskiryhmiä suojelevia rajoituksia ja suosituksia elokuusta lähtien. Kaikille yli 15-vuotiaille on ollut 24.9. alkaen voimassa laaja maskisuositus.

Jyväskylä antoi viime 16.10.2020 seuraavat suositukset, jotka ovat edelleen voimassa:

 1. Jyväskylän kaupunki suosittelee, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä lokakuun aikana Jyväskylässä. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Esimerkkejä yksityisistä tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.
 2. Kaupunki suosittelee, että kaikissa yleisötilaisuuksissa osallistujamäärästä riippumatta edellytetään, että niissä voidaan säilyttää turvavälit, huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä välttää jonoja ja ruuhkien syntymistä. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärän suositellaan olevan sisätiloissa puolet normaalista paikkamäärästä. 
 3. Kaikenikäisten ryhmäharrastustoimintaa suositellaan järjestettäväksi siten, että osallistujien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Kaupunki suosittelee, että harrastuksiin tullessa muistetaan turvavälit, pidetään välimatkoja toisiinsa, harrastusten jälkeen siirrytään omaan kotiin suihkuun ja vältetään turhaa oleilua harrastustiloissa.
 4. Julkisten tilojen käytössä tulee huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi asiakasmäärä sisätiloissa rajataan puoleen normaalista asiakasmäärästä. Nämä tilat tarkoittavat esimerkiksi kaupungin omia tiloja tai valtion omistuksessa olevia tiloja.
 5. Hallitus suositteli, että etätöitä jatketaan vuoden loppuun asti kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kaupungin omien työntekijöiden osalta vastaava suositus on jo annettu ja se on voimassa vuoden loppuun asti. Kaupunki tarkentaa ohjetta kuitenkin tästä eteenpäin siten, että kaikissa tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista, se on ensisijainen vaihtoehto ja työpaikalle tullaan vain välttämättömästä syystä. 

Muut voimassa olevat suositukset ja rajoitukset Jyväskylässä

 1. Jyväskylässä on edelleen käytössä laaja maskisuositus, joka koskee kaikkia julkisia tiloja sekä niin sisä- kuin ulkotiloissa olevia tapahtumia.
 2. Ikääntyneiden ja vammaispalveluiden asumispalveluiden vierailut järjestetään ensisijaisesti ulkoilmassa maskeja käyttäen tai sisätiloissa poikkeusjärjestelyin turvalliset olosuhteet varmistaen.
 3. Kaupunginsairaalan osastoille pääsevät vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset maskeja käyttäen.
 4. Ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa kaupungin työntekijöitä velvoitetaan käyttämään maskeja.
 5. Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin ainakin lokakuun ajan.
 6. Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna vuoden loppuun asti.
 7. Liikuntapalvelut on supistanut koronaviruksen riskiryhmäläisten palveluja, jos niissä ei voida täysin turvata THL:n ohjeiden toteutumista.  Tauolla ovat senioreille ja diabeetikoille suunnatut kuntopiiriryhmät, jotka toteutetaan kuntosaleilla. Myös eri kaupunginosista kulkevien maksuttomien uimahallikuljetusten käynnistämistä on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan.
 8. Uusien harjoittelujen aloittaminen perusopetuksen luokkaryhmissä on kielletty. Alun perin lokakuun loppuun asti voimassa ollutta linjausta päätettiin tänään jatkaa vuoden loppuun asti.

 
Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupungin tartuntatautivastuulääkäri Ilkka Käsmä, p. 050 522 0486
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 3362 819
- Sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
- Jyväskylän kaupungin henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, p. 040 761 8760

Asiasanat: