Jyväskylä on saanut ympäristöministeriöltä hankerahoitusta ikääntyneiden asumisen kehittämiseen. Syksyn aikana tarkastellaan asumisen nykytilaa ja tulevien vuosien tarpeita.

Tietoa ympäristöministeriön nettisivuilta: 

https://ym.fi/ikaantyneiden-asuminen
https://ym.fi/-/ymparistoministeriolta-avustusta-ikaantyneiden-asumista-parantaville-hankkeille

Lisätietoa:

  • projektityöntekijä Sinikka Tyynelä, p. 014 266 9773, 
  • palvelujohtaja Maarit Raappana, p. 014 266 3634
  • asumisen asiantuntija Piia Sipinen, p. 014 266 5019

Jyväskylän kaupunki on saanut ympäristöministeriön hankerahoituksen ikääntyvien asumisen kehittämiseen vuodelle 2021. IHANA – ikääntyvien hyvä asuminen Jyväskylässä -hanke on osa ympäristöministeriön ikääntyvien asumisen toimenpideohjelmaa. Ikääntyneiden määrä kasvaa ja tarvetta erilaisille asumisratkaisuille ja ikääntyvien tarpeita vastaavien asuinympäristöjen kehittämiselle on yhä enemmän.

Kuluvan syksyn aikana Jyväskylässä pohditaan jo ikääntyneiden asumisen nykytilaa sekä tulevien vuosien tarpeita ja ratkaisumalleja ikääntyneiden palvelualueen omana toimintana. Tässä projektissa hyödynnetään vahvasti viime vuosien aikana kaupungissa tehtyjä selvityksiä sekä eri tahojen kokemustietoa. 

Vuoden 2021 aikana kehittäminen jatkuu IHANA-hankkeessa. Hanke hyödyntää syksyn aikana tehtyä selvitystä. Hanketta toteutetaan monipuolisesti ja alueellisesti kaupungin eri hallinnonalojen kanssa eri asuinalueilla ja tavoitteena on luoda toimintamalli, jota voi hyödyntää jatkossa muuallakin.

- Tarkastelemme kolmella erityyppisellä asuinalueella muun muassa liikkumista, esteettömyyttä ja arjen palveluita ikääntyneiden näkökulmasta. Selvitämme, miten asuminen ja palvelut toteutuvat ikääntyvien näkökulmasta hankkeen kohteena olevilla asuinalueilla ja onko tarpeita näiden parantamiseen. Tavoitteena on hyvä ja mielekäs elämä ja asuminen omassa kodissa tutussa asuinympäristössä myös ikääntyessä, projektityöntekijä Sinikka Tyynelä valaisee suunnitelmia. 

Kaupunki pyrkii ennakoimaan asumis- ja palveluratkaisuja ja tarjoamaan sopivia vaihtoehtoja.

-Meidän kaikkien on kuitenkin hyvä pohtia, miten pärjäämme ikääntyessä omassa kodissamme ja mitä palveluita tarvitsemme. Usein oma koti on lopulta paras vaihtoehto, kunhan ikääntymisen tuomiin muutoksiin varautuu, muistuttaa Tyynelä. 

Infotilaisuuksia ryhmille

Ikääntyneiden asumisesta kootaan infopaketti, josta tehdään myös video kaupungin verkkosivuille. Projektityöntekijä Sinikka Tyynelää voi myös pyytää esittelemään tietopakettia esimerkiksi eläkeläisten, taloyhtiöiden ja muiden järjestöjen tilaisuuksiin.

Kehittämisen tavoitteena on varmistaa laadukas ja turvallinen asuminen. Samalla raskaan ja kalliin hoivapalvelun tarve vähenee.