Lisätietoja:              
rehtori Jouni Hokkanen, Viitaniemen koulu, p. 014 266 4690  

Jyväskylän perusopetuksessa englanninkielistä opetusta annetaan vuosiluokilla 1–6 Kortepohjan koulussa ja luokilla 7–9 Viitaniemen koulussa. Kaikilla Jyväskylän kuudesluokkalalaisilla on mahdollisuus hakea Viitanimen koulun englanninkielisen opetukseen sähköisellä haulla Wilma-järjestelmässä ajalla 23.10.-6.11.2020. Perheet ovat saaneet Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin hakukäytänteistä ja valinnan kriteereistä. Päätökset englanninkieliseen opetukseen valituista oppilaita tehdään 15.1.2021. 

Englanninkieliseen opetukseen voi hakea myös muiden kuntien kuudesluokkalaiset. Ulkopaikkakuntalaiset hakevat Viitaniemen koulun nettisivuilta löytyvällä hakemuksella, joka palautetaan Viitaniemen koululle 11.11.2020 mennessä. Kaikki hakijat osallistuvat suomen ja englannin kielen testiin torstaina 10.12. Klo 9 Viitaniemen koululla.   

Englanninkielisessä luokassa opetus on laajamittaista kaksikielistä opetusta. Englanniksi opiskellaan pääsääntöisesti teoria-aineita. Taito- ja taideaineissa oppilaat ovat mukana suomenkielisissä ryhmissä ja opetusta annettaan suomen kielellä.  Englanninkielisessä opetuksessa noudatetaan Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaa ja arviointia.  

Kortepohjan koulun englanninkielisten opetusryhmien täydennyshaku on ajalla 7.-21.1.2021. Hausta tiedotetaan erikseen.