Jyväskylän sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan puurakenteisen Pohjanlammen päiväkodin hankesuunnitelman. Seuraavaksi hankesuunnitelmaa etenee Tilapalvelun johtokuntaan 17.11. ja kaupunginhallitukseen 7.12.2020.

Uusi päiväkoti on suunniteltu Kuokkalaan nykyisen Pohjanlammen päiväkodin paikalle osoitteeseen Pohjanlahdentie 11. Suunnitelman mukaan päiväkodin rakennustyöt aloitetaan vuonna 2022 ja se valmistuu elokuussa 2023. Hankkeen laajuus on noin 2 800 brm2, kustannusarvio noin 9 000 000 € (alv 0 %) ja vuosivuokra noin 800 000 euroa vuodessa. Päiväkoti on ensimmäinen massiivipuurakenteinen päiväkoti Jyväskylässä. 

Päiväkoti on mitoitettu noin 220 lapselle ja se tulee toimimaan alueensa vuoropäiväkotina laajoilla aukioloajoilla kello 5.00 – 22.30. Päiväkoti tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisten Pohjanlammen, Tikan, Ristikiven ja Onnimannin päiväkotien tiloja.

Uuden päiväkodin tilasuunnittelu pohjautuu työparimallille, jossa kahden työparin kotialue sisältää leikki- ja lepohuoneet, pienryhmätilan sekä eteistilat pesuhuoneineen. Neljä työparia muodostavat kokonaisuuden, jolla on yhteinen märkäeteinen ja kuivaushuone. Leikkihuoneiden sijoittelussa on otettu huomioon tilojen yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Vuoropäiväkodin käyttöön varustettavassa osassa tarvitaan perustoimintaa enemmän esim. eriytettyjä lepotiloja, olohuonemaista tilaa sekä eteiskalustusta. 

Päiväkodin piha-alue on suunniteltu toimimaan monipuolisena oppimisympäristönä. Pihan ulkovarusteet tukevat ulkoliikuntaa ja ne valitaan kestävistä ja luontoystävällisistä materiaaleista. Piha-alueen suunnittelussa huomioidaan päiväkodin ja viereisen Kuokkalan yhtenäiskoulun yhteistyö, sekä tontin ulkopuolen ja päiväkodin pihan muodostaman lähiliikuntapuiston yhteiskäyttö. 

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti viime vuonna, että vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/ tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena. Pohjanlammen päiväkoti pystytään toteuttamaan yksikerroksisena tontti- ja hankekokonsa puolesta. Hanke on siten luonteva vaihtoehto massiivipuurakentamiselle. Viereinen ulkoilu- ja lähiliikunta-alue sekä ympäröivä luonto huomioiden massiivipuurakenteinen päiväkoti sopii kyseiselle tontille kaupunkikuvallisesti erittäin hyvin.

Kokouksen esityslista ja liitteet
 
Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille  torstaina  29.10.2020. Linkit esityslistaan ja pöytäkirjoihin lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sivistyslautakunta

 
Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
 

 

 

 

Kaupunginosa: