Vuosiluokkien 7–9 vapautuvia musiikkiluokkaopetuksen paikkoja haetaan sähköisesti Wilma-järjestelmässä.

Jyväskylän perusopetuksen kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus hakea Kilpisen yhtenäiskoulun musiikkiluokalle täydennyshaussa 23.10.-6.11.2020. Kuudesluokkalaisten huoltajat saavat 21.10. Wilma-viestin, jossa kerrotaan tarkemmin musiikkiluokalle haun käytänteistä, musiikkitestistä ja valinnan kriteereistä. Valintakokeet järjestetään ajalla 18.11.-11.12.2020. Valintakokeisiin pyydettävät oppilaat saavat erillisen kutsun. Musiikkiluokkalaiset valitaan 17.12. ja päätöksestä ilmoitetaan perheille sähköpostiviestillä. Kilpisen yhtenäiskoulun musiikkiluokan koko on maksimissaan 24 oppilasta. 

Jyväskylässä musiikkiluokkaopetusta annetaan vuosiluokilla 4–6 Kypärämäen koulussa ja vuosiluokilla 7–9 Kilpisen yhtenäiskouluissa. Valinta musiikkiluokalla opiskelusta tehdään sitovasti vuosiluokille 4–6.  Oppilas vahvistaa kuudennen luokan väliarvioinnin yhteydessä, jatkaako hän opiskelua musiikkiluokalla vuosiluokilla 7-9. Musiikkiluokilla opiskellaan musiikkia 2 tuntia viikossa oman opetussuunnitelman mukaisesti. Kypärämäen koulun 4.–6.-musiikkiluokille haetaan erillisessä haussa 7.-13.1.2021. Hausta tiedotetaan erikseen.  
 
Lisätietoja: 
rehtori Juhani Lehtimäki, Kilpisen yhtenäiskoulu, puh. 014 266 4661 
rehtori Rami Pellonniemi, Kypärämäen koulu, puh. 014 266 4457