As Oy Jyväskylän Lutakon Lähipalvelutalon osakesarjan myynti
Tilapalvelun johtokunta päätti kiinteistöjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle, että As Oy Jyväskylän Lutakon Lähipalvelutalon osakesarja, yhteensä 5 128 osaketta, myydään NHC-konserniin kuuluvalle Care Properties Finland II Oy:lle tai perustettavalle uudelle yhtiölle hintaan 1 112 002 €.

Muut esityslistalla olleet asiat päätettiin päätösehdotusten mukaisesti.
Kokouksen pöytäkirja luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kiinteistöjohtaja Hannu Kantonen, p. 050 304 5951

Jyväskylän Tilapalvelu
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu