Sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous pidetään 22.10.2020.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 22.10.2020 pidettävän kokouksen esityslistalla on käsiteltävänä muun muassa:
-    Sosiaali- ja terveyslautakunnankunnan kokoukset 1.1.-31.5.2021
-    Osa-aikaisen terveyskeskuslääkärin viran (50%) perustaminen kaupunginsairaalaan 1.1.2021 alkaen
-    Kahden sosiaalityöntekijän viran perustaminen perheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin 1.1.2021 alkaen
-    Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen perheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin 1.12.2020 alkaen ja sosiaalityöntekijän viran lakkauttaminen lastensuojelun avohuollon palveluista 1.1.2021 alkaen

Päätöstiedote, esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen jälkeen sen päätöksistä julkaistaan tiedote Jyväskylän kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.jyvaskyla.fi. Tiedote lähetetään samanaikaisesti viestimille.

Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sosiaali-ja-terveyslautakunta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.