Jyväskylässä tähdätään asunnottomuuden puolittamiseen. Assi-hankkeessa tehdään työtä asunnottomien ja asunnottomuusriskissä olevien henkilöiden kanssa sekä työstetään suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi Jyväskylässä.

Jyväskylässä tähdätään asunnottomuuden puolittamiseen. Lokakuun alussa käynnistyneen ASSI asunto ensin -hankkeen tehtävänä on koordinoida Jyväskylän kaupungin asunnottomuuden puolittamissuunnitelman laatiminen vuosille 2020–2022. Hankkeessa tehdään myös konkreettista asunnottomuuden ennalta ehkäisyä ja asiakastyötä asunnottomien ja asunnottomuusriskissä olevien henkilöiden parissa.

Jyväskylässä on vuoden 2019 tilaston mukaan156 asunnotonta, joista 46 on pitkäaikaisasunnotonta.

Asunnottomuuden puolittamissuunnitelmasta tulee laajan yhteistyöverkoston kanssa työstettävä suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi Jyväskylässä. 

– Suunnitelman työstämisessä on mukana noin 30 julkisten palvelujen, kolmannen sektorin ja palvelujentuottajien edustajaa sekä kokemusasiantuntijaa. Tarkoitus on pureutua syvälle asunnottomuutta synnyttäviin ja sitä ehkäiseviin rakenteisiin, ilmiöihin ja koko ihmisiän varrella ilmeneviin asumisen turvaamiseen liittyviin palvelutarpeisiin.  Asunto ensin -periaate on suunnitelmaa läpäisevä punainen lanka, hankkeen projektipäällikkö Ritva Anttonen kertoo.

Matalan kynnyksen palveluita asunto ensin -periaattein

Assi-hankkeessa tehdään tiiviisti työtä asunnottomien ja asunnottomuusriskissä olevien henkilöiden kanssa. Asunto ensin -periaatteen taustalla on ajatus, että asunto on ihmisen perusoikeus.

– Asunnotonta ei velvoiteta ansaitsemaan oikeutta asuntoon esimerkiksi lopettamalla päihteiden käyttö tai hoitamaan mielenterveytensä ja taloutensa kuntoon saadakseen asunnon. Asunnottomalle etsitään sopiva asunto ensin ja siihen tarvittavat tukipalvelut. Asiakkaan vastuulla on se, että hän sitoutuu myös itse palveluihin ja tuen saamiseen asumiseensa ja elämiseensä kunnes asuminen sujuu itsenäisesti, projektipäällikkö Anttonen kuvaa.

ASSI asunto ensin -hankkeessa perustetaan monitoimijainen liikkuvan tuen tiimi, Nopsajalka, joka työskentelee erityistä tukea tarvitsevien asunnottomien tai asunnottomuusriskissä olevien henkilöiden kanssa. Tiimissä työskentelevät sosiaaliohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja päihdetyöstä vastaava terveydenhoitaja.

Lisäksi hankkeessa jatkokehitetään aiemmissa hankkeissa luotuja lupaavia käytänteitä ja hyviä toimintamalleja nivontaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman suunnitteluun.

– Palvelukeskus Hanska on toiminut nyt kohta vuoden. Sen palveluja on tarkoitus parantaa ja kehittää edelleen. Kotona tehtävästä katkaisuhoidosta Kotikonstista saatiin hyviä tuloksia AKU-hankkeessa. Nyt jatkamme Kotikonsti-palvelun kehittämistä ja levittämistä eri palvelualueille. Hankkeessa kehitetään myös yhdessä uuden Rise Jyväskylän yksikön kanssa erityisen tuen tarpeessa olevien yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja lyhytaikaisia vankeusrangaistuksia suorittavien asiakkaiden palveluita.  Lisäksi pop-up asumisneuvontaa tullaan pilotoimaan Huhtasuon alueella, Anttonen selvittää.

Assi asunto ensin -hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamien suurten kaupunkien asunnottomuutta vähentävien kehittämishankkeiden kaksivuotinen osahanke 1.10.2020-30.9.2022. Rahoitus on vahvistettu vuodeksi, ja toisen vuoden osalta hankkeen jatko on sidottu valtion vuoden 2021 talousarvion vahvistamiseen. 

Lisätietoja:
projektipäällikkö Ritva Anttonen, p. 014 266 9886, ASSI asunto ensin -hanke, Jyväskylän kaupunki