Järjestelyyn päädyttiin, jotta opetuksen jatkuminen ja oppilaiden turvallisuus voidaan taata perusopetuslain mukaisesti. Koulun henkilökuntaa on poissa 11.10. alkaneen karanteenin takia, eikä tilalle ole saatu palkattua riittävästi korvaavaa henkilökuntaa.

Jyväskylän Huhtasuon yhtenäiskoulun 7.–9. -luokkien opetus toteutetaan etäopetuksena 19.–22.10.2020. Järjestelyyn päädyttiin, jotta opetuksen jatkuminen ja oppilaiden turvallisuus voidaan taata perusopetuslain mukaisesti. Koulun henkilökuntaa on poissa 11.10. alkaneen karanteenin takia, eikä tilalle ole saatu palkattua riittävästi korvaavaa henkilökuntaa. Vallitsevan koronatilanteen ja tiukkojen hygienia- ja turvallisuusmääräysten takia opetusryhmien yhdistely ja muut normaaliolojen väliaikaisratkaisut eivät myöskään ole mahdollisia. Vuosiluokilla 7–9 on 355 oppilasta. Etäopetus järjestetään voimassa olevaa lainsäädäntöä, tuntijakoa sekä opetussuunnitelmaa noudattaen. Huoltajat saavat ohjeet etäopetuksen käytännön järjestelyistä Wilma-viestillä. Vuosiluokkien 7–9 etäopetuspäätös on tehty ajalle 19.-22.10.2020. 

Koulu ohjeistaa oppilaita ja huoltajia poikkeusjärjestelyistä ja etäopetuksessa oleville maksuttoman kouluaterian jakelusta. Vuosiluokkien 7–9 oppilaiden lisäksi etäopetuksessa ovat ne oppilaat, jotka määrättiin 11.10. karanteeniin mahdollisen koronavirukselle altistumisen takia. 

Huhtasuon yhtenäiskoulun muiden oppilaiden opetus jatkuu koululla normaalisti. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske Huhtasuon yhtenäiskoulun vuosiluokkien 7.—9. erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita eikä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita, ellei heitä ole asetettu karanteeniin. Opetus jatkuu näiden ryhmien oppilaille lähiopetuksena koululla. Huhtasuon yhtenäiskoulussa on yhteensä 808 oppilasta. 

Perusopetuslaki määrää, että mikäli opetusta ei tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen perusteella voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Tartuntatautilain näkökulmasta asiasta päätti Jyväskylän kaupungin yksilöasianjaosto ja päätöksen siirtymisestä etäopetukseen teki sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo 15.10.2020. 

Kilpisen, Kuokkalan ja Lehtisaaren kouluissa etäopetuksessa ovat vain karanteeniin määrätyt oppilaat 

Kilpisen, Kuokkalan ja Lehtisaaren kouluista on karanteeniin määrätty yhteensä 297 oppilasta ja henkilökunnan jäsentä. Karanteeneista huolimatta, näillä kouluilla lähiopetus voidaan järjestää turvallisesti. Karanteeniin määrättyjen oppilaiden etäopetusjärjestelyjä on ajalla 19.–21.10. Muut oppilaat palaavat syyslomalta lähiopetukseen maanantaina 19.10. ja lähiopetus järjestetään koulun sisäisin- ja sijaisjärjestelyin.  
   
Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki 
Sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033