Kaupunkirakennelautakunta kokousti tänään 13.10. Lautakunta hyväksyi kaikki esityslistalla olleet asiat esitysten mukaisesti.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Väkkärätien ja Saharisentien asemakaavamuutokset. Hannikaisenkatu 27-29 asemakaavamuutos etenee kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Kauppakulman korttelin asemakaavan muutosluonnos sekä Pohjalammen päiväkodin ja Kuokkalan Kalonin asemakaavojen muutosehdotukset asetetaan nähtäville. Kuokkalan Kalonin asemakaavamuutosehdotuksessa on esitetty Kuokkalan kirkkoa suojeltavaksi. Lautakunta päätti suojelumerkinnän säilyttämisestä äänestyksellä äänin 8 – 3. Kaavamuutosten tiedot kaupungin verkkosivuilla.

Lisäksi lautakunta hyväksyi Lironkuja ja Sirrinkuja katusuunnitelman.

Kaikki lautakunnan käsittelyssä olleet asiat löytyvät esityslistasta ja kokouksen pöytäkirjasta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät kaupunkirakennelautakunnan verkkosivuilta.