Kuinka Jyväskylän kaupungin tuottamissa palveluissa toteutuvat osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo? Tunnistetaanko syrjintää? Edistetäänkö kaupungissamme riittävästi hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta

Lisätietoja

Hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäki 
p. 014 266 7739, sari.valimaki(at)jyvaskyla.fi

Erikoissuunnittelija /osallisuus ja vapaaehtoistoiminta, Antti Rajala
p. 014 266 1707, antti.rajala(at)jyvaskyla.fi

Työkykypäällikkö Marja-Leena Oinonen
p. 014 266 4015
marja-leena.oinonen(at)jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki uudistaa osallisuus-, yhdenvertaisuus- ja hyvinvointisuunnitelmia seuraavalle valtuustokaudelle ja kutsuu asukkaat osallistumaan palvelujen ja päätöksenteon kehittämiseen. Nykytilan arvioinnin pohjaksi toteutetaan kysely, johon kaivataan kuntalaisten mielipiteitä yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin tilasta.  

– Ohjelmien päivityksessä ensisijaisen tärkeää on kuulla kaupunkilaisten omat kokemukset osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja hyvinvoinnista ja kuinka nämä toteutuvat asukkaiden arjessa. Ohjelmien toteutumista seurataan koko ajan, mutta joka neljäs vuosi on kuitenkin isomman päivittämisen aika ja se aika on nyt. Rehelliset vastaukset kiinnostavat, sanoo erikoissuunnittelija Antti Rajala.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja se on avoinna 31.10. saakka. Kyselyyn vastaamalla voit myös voittaa teatteri- tai liikuntalippuja kaupungin palveluihin.

Linkki kyselyyn: Yhdenvertaisuus, osallisuus ja hyvinvointi -kysely

Osallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmat: https://www.jyvaskyla.fi/osallistu