Jyväskylän kaupunki noudattaa tällä hetkellä hankintatoimintansa strategisina linjauksina vuonna 2017 voimaan astuneita Hankintojen linjauksia (pdf). Nyt on tullut ajankohtaiseksi päivittää kaupunkistrategiaan pohjautuvat hankintojen linjaukset Jyväskylässä uudelle tasolle palvelemaan entistä paremmin tehokasta ja laadukasta hankintatoimintaa!

Hankintojen merkitys taloudellisesti ja toiminnallisesti on Jyväskylän kaupungissa suuri. Kaupunkilaisille järjestettävien palvelujen ohella hankitaan kaupungin palvelutuotannon tarvitsemia urakoita, tuotteita ja palveluja.

Syyskuussa 2020 voimaan astunut, Suomen ensimmäinen Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020 luo suuntaa Suomen hankintatoiminnalle laajana, ylätason asiakirjana. Kansallinen hankintastrategia vaikuttaa myös Jyväskylän linjausten taustalla.

Jyväskylän kaupungin omat linjaukset koostuvat neljästä hankintoihin ja kilpailuttamiseen liittyvästä painopisteestä ja niille asetetuista tavoitteista. Lisäksi linjaukset sisältävät hankintojen strategiseen johtamiseen sekä pienhankintoihin liittyvät linjaukset. Jyväskylän kaupunginhallitus päättää hankintojen linjauksista. Tavoitteena on, että linjaukset tulevat voimaan 1.1.2021.

Tutustu uusiin linjauksiin ja anna mielipiteesi 6.11. mennessä

Linjauksien luonnos:

Vastaa palautekyselyyn:
Jyväskylän kaupungin hankintojen linjaukset 2021-2024 - vastaa ja vaikuta!