Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä on tiistaina 13.10.2020 useita kaavamuutoksia eri puolilta kaupunkia.

Kauppakulman kortteliin täydennysrakentamista

Keskeisellä paikalla Vapaudenkadun, Väinönkadun ja Kauppakadun kulmassa sijaitsevan Kauppakulman korttelin kaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen.

Kaavaluonnoksessa Kauppakulman kortteliin esitetään merkittävää asumispainotteista täydennysrakentamista. Kortteliin on mahdollista rakentaa paitsi perinteistä, myös seniori- ja palveluasumista sekä laadukkaita ja monipuolisia yhteistiloja sisältävää uudentyyppistä yhteisöllistä asumista. Myös liike- ja toimistotiloja on edelleen mahdollista rakentaa.

Alueen toteutus perustuu useaan vaiheeseen.

-Korttelin toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan alueen rakentamattomat osat Vapaudenkadun varressa. Myöhempien vaiheiden rakentaminen edellyttää kauppakeskuksen purkamista, selventää kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi.

Kortteliin voisi tulla koti laskennallisesti noin 540 – 720 asukkaalle. Väinönkadun ja Vapaudenkadun varteen esitetään neljää 8 – 9-kerroksista kerrostaloa ja keskelle korttelia 12-kerroksista kerrostaloa.

Kaavaluonnoksessa uudet rakennukset sijoittuvat entisen pysäköintialueen paikalle sekä Kauppakulman kauppakeskuksen kohdalle. Pysäköinti sijoittuu sisäpihan puolelle kahteen tasoon maan alle. Piha-alueista tulee vehreitä oleskelualueita, ja viherkattoja tai kattopihoja on myös mahdollista toteuttaa. Korttelin keskelle muodostuu laadukas ja viihtyisä julkinen aukiotila osana jalankulkuyhteyttä.

-Vapaudenkadulta pääsee edelleen kävellen Aren aukiolle vehreitä oleskeluportaita ja jalankulkuväylää pitkin, mainitsee Hähkiöniemi.

Asemakaavan muutosluonnosta esitellään kaikille avoimessa asekastilaisuudessa tiistaina 27.10.2020 klo 17. Asukastilaisuus järjestetään etätilaisuutena. ohjeet tilaisuuteen liittymisestä ja linkki tilaisuuteen löytyvät kaavan verkkosivuilta ennen tilaisuutta.

Asemakaavan muutos on Jyväskylän keskustavisio 2030:n tavoitteiden, keskustan kaupunkirakenteen strategisen suunnitelman sekä ydinkeskustan korkean rakentamisen linjausten mukainen. Täydennysrakentamisella vastataan tavoitteeseen lisätä merkittävästi keskusta-alueen asukasmäärää.

Lisää kaavamuutoksesta kaavan verkkosivuilta  

 

Kuokkalaan lisää puurakentamista

 

Kuokkalan kirkon viereen suunnitteilla olevan Kuokkalan Kalonin asemakaavan muutos on  edennyt ehdotusvaiheeseen. Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta saatiin kolme lausuntoa ja kolme mielipidettä. Saadun palautteen ja tarkentuneen suunnittelun myötä asemakaavan muutosehdotukseen on tehty täsmennyksiä, mutta kaavaratkaisultaan ehdotus on luonnoksen mukainen.

Kuokkalan Kalonin suunnitelma perustuu Asuntoreformi 2018 -kilpailun voittaneeseen ehdotukseen, ja sen asumisratkaisut perustuvat yhteisöllisyyteen. Uudisrakennuksia suunnitellaan massiivipuurakenteisina ja julkisivuiltaan puisina. Kortteli muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden Kuokkalan kirkon ja Puukuokan kanssa.

Asemakaavan muutosluonnosta esitellään kaikille avoimessa asukastilaisuudessa maanantaina 2.11.2020 kello 17.00. Asukastilaisuus järjestetään etätilaisuutena. Ohjeet tilaisuuteen liittymisestä ja linkki tilaisuuteen löytyvät kaavan verkkosivuilta ennen tilaisuutta.

Lisää kaavamuutoksesta kaavan verkkosivuilta  

 

Kuokkalan yhtenäiskoulun läheisyydessä sijaitsevan Pohjanlammen päiväkodin ja viereisen virkistysalueen kaavamuutos on täsmentynyt luonnosvaiheen jälkeen. Vanhan päiväkodin tilalle suunniteltu uusi päiväkotirakennus tulee rakentaa puurakenteisena ja julkisivuiltaan puisena. Luonnoksesta on saatu nähtävilläoloaikana kaksi lausuntoa ja yksi mielipide. Muutosehdotukseen on tehty vähäisiä muutoksia luonnosvaiheen jälkeen.

Lisää kaavamuutoksesta kaavan verkkosivuilta 

 

Lisätiedot Kauppakulman, Kuokkalan Kalonin ja Pohjanlammen päiväkodin kaavamuutoksista:

Kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jyvaskyla.fi

 

Kerrostalorakentamista ja kaavamuutoksia

Hannikaisenkatu 27 – 29:n asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Ydinkeskustaan asema-aukion ja Hannikaisenkadun kulmaan on suunnitteilla kerrostalopainotteista täydennysrakentamista. Asemakaavan muutos perustuu alueella käydyn arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Asemakaavan muutos on Jyväskylän keskustavisio 2030:n tavoitteiden, keskustan kaupunkirakenteen strategisen suunnitelman sekä ydinkeskustan korkean rakentamisen linjausten mukainen.

Lisää kaavamuutoksesta kaavan verkkosivuilta 

Vaajakosken Väkkärätielle suunnitellaan uudisrakentamista. Entisen terveysaseman paikalle esitetään enintään kahdeksankerroksista rakennusta, jonka korkeampi osa on ajateltu asumiseen ja matalampi perusturvapalvelutiloiksi. Väkkärän palvelutalon paikalle mahdollistuu kahden kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen. Osa nykyisestä Väkkärän palvelutalon korttelista jää puistoalueeksi.

Kaavaratkaisu on edennyt hyväksymisvaiheeseen, eikä siihen ole tehty muutoksia ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen.

Lisää kaavamuutoksesta kaavan verkkosivuilta 

 

Palokassa Saharisentiellä sijaitsevien tonttien kaavaehdotukset ovat hyväksyttävänä. Toiselle tontille esitetään vähäistä rakennusoikeuden lisäämistä ja toiselle käyttötarkoituksen muuttamista asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi sekä rakennusoikeuden lisäämistä. Muutos mahdollistaa kaksikerroksisen rakentamisen.

Lisää kaavamuutoksesta kaavan verkkosivuilta 

 

Leppälahdessa sijaitsevan Lehmivuoren ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen on ehdotusvaiheessa. Kumoamisen tavoitteena on, että jatkossa rakentamisen lupamenettelyihin alueella käytetään Leppälahden osayleiskaavaa. Osayleiskaava ei ole voimassa alueella ennen kuin voimassa oleva ranta-asemakaava on kumottu.

Lisää kaavamuutoksesta kaavan verkkosivuilta