Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä on tiistaina 13.10.2020 useita kaavamuutoksia eri puolilta kaupunkia.

Kauppakulman kortteliin täydennysrakentamista

Kuva: Havainnekuva Kauppakulman täydennysrakentamisesta lännen suunnasta. Arkkitehtipalvelu Oy

Keskeisellä paikalla Vapaudenkadun, Väinönkadun ja Kauppakadun kulmassa sijaitsevan Kauppakulman korttelin kaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. 

Kaavaluonnoksessa Kauppakulman kortteliin esitetään merkittävää asumispainotteista täydennysrakentamista. Kortteliin on mahdollista rakentaa paitsi perinteistä, myös seniori- ja palveluasumista sekä laadukkaita ja monipuolisia yhteistiloja sisältävää uudentyyppistä yhteisöllistä asumista. Myös liike- ja toimistotiloja on edelleen mahdollista rakentaa.

Alueen toteutus perustuu useaan vaiheeseen. 

– Korttelin toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan alueen rakentamattomat osat Vapaudenkadun varressa. Myöhempien vaiheiden rakentaminen edellyttää kauppakeskuksen purkamista, selventää kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi.

Kortteliin voisi tulla koti laskennallisesti noin 540 – 720 asukkaalle. Väinönkadun ja Vapaudenkadun varteen esitetään neljää 8 – 9-kerroksista kerrostaloa ja keskelle korttelia 12-kerroksista kerrostaloa.

Kaavaluonnoksessa uudet rakennukset sijoittuvat entisen pysäköintialueen paikalle sekä Kauppakulman kauppakeskuksen kohdalle. Pysäköinti sijoittuu sisäpihan puolelle kahteen tasoon maan alle. Piha-alueista tulee vehreitä oleskelualueita, ja viherkattoja tai kattopihoja on myös mahdollista toteuttaa. Korttelin keskelle muodostuu laadukas ja viihtyisä julkinen aukiotila osana jalankulkuyhteyttä.

– Vapaudenkadulta pääsee edelleen kävellen Aren aukiolle vehreitä oleskeluportaita ja jalankulkuväylää pitkin, mainitsee Hähkiöniemi.

Asemakaavan muutosluonnosta esitellään kaikille avoimessa asukastilaisuudessa tiistaina 27.10.2020 kello 17.00. Asukastilaisuus järjestetään etätilaisuutena. Ohjeet tilaisuuteen liittymisestä ja linkki tilaisuuteen löytyvät kaavan verkkosivuilta ennen tilaisuutta.

Asemakaavan muutos on Jyväskylän keskustavisio 2030:n tavoitteiden, keskustan kaupunkirakenteen strategisen suunnitelman sekä ydinkeskustan korkean rakentamisen linjausten mukainen. Täydennysrakentamisella vastataan tavoitteeseen lisätä merkittävästi keskusta-alueen asukasmäärää.

Lisää kaavamuutoksesta löydät verkkosivuilta.

Kerrostalorakentamista ja kaavamuutoksia 

Hannikaisenkatu 27 – 29:n asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Ydinkeskustaan asema-aukion ja Hannikaisenkadun kulmaan on suunnitteilla kerrostalopainotteista täydennysrakentamista. Asemakaavan muutos perustuu alueella käydyn arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Asemakaavan muutos on Jyväskylän keskustavisio 2030:n tavoitteiden, keskustan kaupunkirakenteen strategisen suunnitelman sekä ydinkeskustan korkean rakentamisen linjausten mukainen.

Lisää kaavamuutoksesta löydät verkkosivuilta.