Jyskän ja Halssilanrinteen välisellä rakentamattomalla metsäalueella on käynnistynyt asemakaavalaajennus.

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio p. 014 266 5047, mari.raekallio[at]jyvaskyla.fi

 

Tammirinteeksi kutsuttua asuinaluetta rajaavat Jyskän omakoti- ja kerrostaloalue. Lähistöllä sijaitsee Tammirinteen päiväkotikoulu ja Tammirinteenpuisto. Alueen halkaisee tärkeä ulkoilureitti, joka kulkee päiväkotikoululta Hiihtomaahan. Tammirinteen maastonmuodot vaihtelevat kumpareikoista jyrkkiin rinteisiin ja pieniin laaksomaisiin alueisiin, ja korkeimmilta kohdilta avautuu näkymät kauas metsäiseen maisemaan.

- Tavoitteena on luoda alueesta vehreä ja viehättävä pientaloasuinympäristö. Suunnittelussa huomioidaan muun muassa luontoarvot ja alueen virkistysreitistön tarpeet, kertoo kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio.

Kaavalaajennuksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan, miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana.

Ajantasaisin tieto kaavalaajennuksen sisällöstä, aikataulusta ja osallistumismahdollisuuksista löytyy kaavan verkkosivuilta. Kaavan verkkosivuilla voi myös liittyä sähköpostilistalle, jonka kautta saa jatkossa ajankohtaista tietoa kaavatyöstä sähköpostiin.

Hankkeesta voi antaa palautetta olemalla yhteydessä suoraan kaavoittajaan. Palaute voi koskea esimerkiksi kaavahankkeen tavoitteita ja aikataulua. Halutessaan voi antaa lisätietoa vaikkapa alueen nimistöstä tai historiasta. Kaavan verkkosivuilta löytyy diaesitys kaavan alustavista tavoitteista ja lähtökohdista.

Lisää kaavasta kaavan verkkosivuilta