Hyppää pääsisältöön

6.10.2020

Jyväskylän kaupungin luotsaama rakennussuunnittelu Tourujoen kunnostamiseksi on etenemässä loppusuoralle. Kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioiden.
Kuva
Pohja-aukollinen muuri ja tulvakanava, ihmisiä ja puita. Kuva Ramboll Finland Oy

Toteutuessaan kunnostustyö luo uusia puitteita oleskeluun aivan Kankaan asuinalueen kylkeen. Suunnittelualue on myös osa Kehä Vihreää, Jyväskylän kaupungin viheralueiden kokonaisuutta. Kunnostushanke odottaa vielä rahoituspäätöstä, mutta aikaisintaan kunnostustoimenpiteiden olisi mahdollista käynnistyä jo ensi vuonna. Alueen rakentaminen kestää arviolta 2-3 vuotta.

- Kunnostuksen toteutuminen lisää merkittävästi alueen viihtyisyyttä ja virkistyskäyttöä. Samalla on huomioitu Kankaan alueen vanhojen rakenteiden kulttuurihistorialliset arvot Keski-Suomen museon ohjauksella, kertoo viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen Jyväskylän kaupungilta.

Tavoitteena vaelluskalojen nousun mahdollistaminen

Kunnostettava alue on noin kilometrin mittainen ja ulottuu Kankaan alueen vanhalta voimalaitokselta Palokkajärvelle saakka. Toimenpiteitä ei tehdä suojelualueella, joka säilyttää nykyisen kiehtova ja viidakkoisen ulkoasun. 

Suurimmat rakennustoimenpiteet koskevat Kankaan aluetta, jossa vanhoja pato- ja kanavarakenteita puretaan ja rakennetaan luonnonmukainen joki- ja koskiuoma vanhojen betonisten kanavarakenteiden viereen. Koskiosuuden 25 cm korkeat kalaportaat ja levähdysaltaat muodostuvat suurikokoisista luonnonkivistä. 

Kankaan alueella Tourujoen kunnostus käsittää myös Kankaankadun kevyen liikenteen sillan uusimisen entiselle paikalle nykyistä pidempänä, ylittäen myös uuden rakennettavan luonnonmukaisen jokiuoman.

Palokkajärven ja Kankaan alueen väliselle jokiosuudelle toteutetaan kalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita luonnonkivillä ja soralla. Tällä osuudella jokiuoman rakenne monipuolistuu, ja syntyy virtaamaltaan vaihtelevia alueita. Joen yläjuoksulle ennen Palokkajärveä rakentuu pohjapato, joka säilyttää järven vedenkorkeuden nykyisellään.

Rakennussuunnitelmaa havainnollistava 3D-esittelyvideo julkaistaan myöhemmin syksyllä.

Taide kuvastaa kosken pärskeitä

Kunnostuksen yhteydessä aluetta elävöitetään ympäristöön sopivalla taiteella, jonka on suunnitellut ja toteuttaa kuvanveistäjä Pertti Kukkonen. Taideteokseksi Kukkonen on esittänyt kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja palloja. Kulkija voi löytää palloja yllättävistäkin paikoista. Ne muistuttavat saippuakuplia tai kosken pärskeitä.

Taidekupla Pertti Kukkonen

Betonipintaisiin muureihin on esitetty ruskeanpunertavaa ja sinisen sävyistä patinavärjäystä sekä lautamuottiin toteutettuja betonivaluja. Valaistustekniikalla voidaan korostaa pintojen elävyyttä. Linkki taideluonnokseen löytyy hankkeen verkkosivuilta: www.jyvaskyla.fi/ymparisto/tourujoki

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kunnostuksen suunnittelun rahoituksen vuoden 2020 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Kunnostuksen toteuttamisen rahoitus odottaa vielä lautakunnan käsittelyä. Rahoitusta Tourujoen kunnostuksen toteutukseen ehdotetaan joulukuussa kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn etenevässä ensi vuoden kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Lisäksi kaupunki odottaa vielä kunnostuksen mahdollistavaa Aluehallintoviraston päätöstä vesilainmukaisesta lupahakemuksesta.

Lisätietoja löytyy hankkeen verkkosivuilta

Tourujoen kunnostus havainnekuva Ramboll Finland OyPohja-aukollinen muuri ohjaa tulvaveden vasemmalla puolella olevaan tulvakanavaan, jolloin uuden kosken vesimäärä pysyy vaelluskalojen nousun kannalta optimaalisena. Muurissa olevan aukon kautta vaelluskalat pääsevät nousemaan kohti ylävirtaa. Kuva: Ramboll Finland Oy.

Tourujoen kunnostus havainnekuva 2 Ramboll Finland Oy Alueen virkistys- ja oleskelukäyttömahdollisuudet paranevat. Kunnostettava alue on osa Kehä Vihreän reittiä. Luonnonsuojelualueella ei tehdä toimenpiteitä ja se säilyy sellaisenaan. Kuva: Ramboll Finland Oy.

Lisätiedot:
Viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen p. 014 266 5150,
jarmo.toikkanen[at]jyvaskyla.fi