Jyväskylän kaupungin luotsaama rakennussuunnittelu Tourujoen kunnostamiseksi on etenemässä loppusuoralle. Rakennussuunnitelmat valmistuvat loppusyksystä. Katso uusimmat havainnekuvat suunnittelualueesta ja alueelle toteutettavasta taiteesta.

Lisätiedot

viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen p. 014 266 5150, jarmo.toikkanen[at]jyvaskyla.fi

Hankkeen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioiden. Kunnostuksen suunnitteluun päätettiin ryhtyä Kankaan tehdasalueen ja vuonna 1941 rakennetun vesivoimalaitoksen toiminnan lakattua. Hanke on valtakunnallisesti merkittävä laajuutensa vuoksi.

Suunnitelma elävöittää ympäristöä

Tourujoen kunnostus käsittää jokiosuuden kunnostamisen Kankaan alueen vanhalta voimalaitokselta Palokkajärvelle saakka. Toimenpiteitä ei tehdä luonnonsuojelualueella. Suurimmat toimenpiteet koskevat Kankaan aluetta, jossa vanhoja pato- ja kanavarakenteita puretaan ja rakennetaan luonnonmukainen joki- ja koskiuoma vanhojen betonisten kanavarakenteiden viereen. Koskiosuuden 25 cm korkeat kalaportaat ja levähdysaltaat muodostuvat suurikokoisista luonnonkivistä. 
Kankaan alueella Tourujoen kunnostus käsittää myös Kankaankadun kevyen liikenteen sillan uusimisen entiselle paikalle nykyistä pidempänä, ylittäen myös uuden rakennettavan luonnonmukaisen jokiuoman.

Palokkajärven ja Kankaan alueen väliselle jokiosuudelle toteutetaan kalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita luonnonkivillä ja soralla. Tällä osuudella jokiuoman rakenne monipuolistuu, ja syntyy virtaamaltaan vaihtelevia alueita. Joen yläjuoksulle ennen Palokkajärveä rakentuu pohjapato, joka säilyttää järven vedenkorkeuden nykyisellään.

"Kunnostuksen toteutuminen lisää merkittävästi alueen viihtyisyyttä ja virkistyskäyttöä. Samalla on huomioitu Kankaan alueen vanhojen rakenteiden kulttuurihistorialliset arvot Keski-Suomen museon ohjauksella", kertoo viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen Jyväskylän kaupungilta.

Rakennussuunnitelmaa havainnollistava 3D-esittelyvideo julkaistaan myöhemmin syksyllä.

Taide kuvastaa kosken pärskeitä

Kunnostuksen yhteydessä aluetta elävöitetään ympäristöön sopivalla taiteella, jonka on suunnitellut ja toteuttaa kuvanveistäjä Pertti Kukkonen. Taideteokseksi Kukkonen on esittänyt kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja palloja. Kulkija voi löytää palloja yllättävistäkin paikoista. Ne muistuttavat saippuakuplia tai kosken pärskeitä.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pallo.

Kuva: Pertti Kukkonen.


Betonipintaisiin muureihin on esitetty ruskeanpunertavaa ja sinisen sävyistä patinavärjäystä sekä lautamuottiin toteutettuja betonivaluja. Valaistustekniikalla voidaan korostaa pintojen elävyyttä. Linkki taideluonnokseen löytyy hankkeen verkkosivuilta: www.jyvaskyla.fi/ymparisto/tourujoki

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kunnostuksen suunnittelun rahoituksen vuoden 2020 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Kunnostuksen toteuttamisen rahoitus odottaa vielä lautakunnan käsittelyä. Rahoitusta Tourujoen kunnostuksen toteutukseen ehdotetaan joulukuussa kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn etenevässä ensi vuoden kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Lisäksi kaupunki odottaa vielä kunnostuksen mahdollistavaa Aluehallintoviraston päätöstä vesilainmukaisesta lupahakemuksesta.

Pohja-aukollinen muuri ja tulvakanava, ihmisiä ja puita.

Pohja-aukollinen muuri ohjaa tulvaveden vasemmalla puolella olevaan tulvakanavaan, jolloin uuden kosken vesimäärä pysyy vaelluskalojen nousun kannalta optimaalisena. Muurissa olevan aukon kautta vaelluskalat pääsevät nousemaan kohti ylävirtaa. Kuva: Ramboll Finland Oy.

tulvakanava ilman vettä. Puita, ihmisiä, joki.

Tulva-ajan ulkopuolella tulvakanavassa ei ole vettä. Kuva: Ramboll Finland Oy.

Lapsi leikkii. Ihmiset istuu penkillä. Puita ja nurmea.

 Alueen virkistys- ja oleskelukäyttömahdollisuudet paranevat. Kunnostettava alue on osa Kehä Vihreän reittiä. Luonnonsuojelualueella ei tehdä toimenpiteitä ja se säilyy sellaisenaan. Kuva: Ramboll Finland Oy.

Lisätietoa ja havainnekuvia löytyy hankkeen verkkosivuilta.