Ne taloyhtiöt, joissa on enemmän kuin viisi asuinhuoneistoa, miettivät kuumeisesti tällä hetkellä, kuinka toimia 1.1.2021 aloitettavan muovipakkausten erilliskeräysvelvoitteen osalta. Keräysastian tulee olla käytössä siirtymäsäännöksen mukaan viimeistään 30.6.2021. Jätehuoltoviranomaisen toiveena on, että mahdollisimman moni ottaa astian käyttöönsä jo vuoden 2021 alussa. Tällöin saadaan jätekuljetuksen reitit suunniteltua asianmukaisiksi.

Joillakin taloyhtiöillä uusi jäteastia mahtuu olemassa olevaan jätekatokseen tai -tilaan. Isoilla taloyhtiöillä voi olla monta sekajäteastiaa, joista osa voidaan muuttaa muovinkeräysastioiksi. Näissä tapauksissa ei tarvitse tehdä muuta kuin sopimus sen tyhjentämisestä Mustankorkea Oy:n kanssa. Jokaisella jäteastialla tulee kuitenkin olla tilaa niin, että ne voidaan tyhjentää siirtämättä muita astioita.

Toimi näin, jos muovinkeräys ei mahdu jätekatokseen

Yli viiden huoneistojen asuinrakennuksissa jätteiden keräysvälineet tulee sijoittaa jätekatokseen tai -huoneeseen tai niillä tulee olla astiasuoja.

Mikäli uusi jäteastia ei mahdu nykyiseen jäteastiatilaan, saatetaan taloyhtiössä harkita sen sijoittamista nykyisen tilan ulkopuolelle. Tällöinkin astialla tulee olla jonkinlainen sääsuoja; räystäs tai muu vastaava sekä kova alusta, jotta sen voidaan siirtää tyhjennettäväksi vaivatta. Kadun puolelle sitä ei kuitenkaan suositella sijoittamaan.

Jätekatoksen ulkopuolelle sijoittamisesta tulee taloyhtiön tehdä rakennusvalvonnan sähköiseen asiointipalveluun ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan rakennusvalvonnassa arvioidaan 14 vuorokauden sisällä riittääkö tämä ilmoitus vai tuleeko muutokselle hakea toimenpide- tai rakennuslupa. Ilmoituksen käsittely maksaa 105€. Linkki Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnan asiointipalveluun.

Siinä tapauksessa, jos jätekatosta joudutaan laajentamaan, tulee siihen hakea lupa rakennusvalvonnasta. Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnasta lupaa hakevat Jyväskylän kaupungin alueella sijaitsevat taloyhtiöt. Jos tarvitset luvan, haethan sitä ajoissa, sillä luvan käsittelyaika voi ruuhka-aikoina olla pidempi.

Huomioi vähimmäisetäisyydet jätesäiliön sijoittelussa

Yksittäisiä jätesäiliöitä ei saa sijoittaa neljää metriä lähemmäksi rakennusta. On myös huomioitavaa, että jätesäiliöistä asuntojen tuuletusikkunoihin ja ilmanottoaukkoihin tulee olla etäisyyttä vähintään kahdeksan metriä.

Jätekatoksiin tulee tehdä palo-osastoinnit, jos ne ovat kahdeksaa metriä lähempänä rakennusta.

Palosuojattujen jäteastioiden ja syväkeräysastioiden kohdalla noudatetaan ensisijaisesti valmistajan ilmoittamia suojaetäisyyksiä.

Ohjeita suunnitteluun

Ilkivallan estämiseksi jätekatos tai -tila tulisi olla lukittava. Tällöin estetään myös ulkopuolisten luvaton käyttö.

Jätekatoksen avonaisiin seiniin tulee laittaa verkot, jotka estävät niin lintujen kuin ilkivallan tekoja.

Opas jätekatoksen tilan järjestämiseksi.

Lisätietoja: johtava rakennustarkastaja Raimo Ström p. 014 266 5204