Jyväskylän seudun jätelautakunnan seuraavassa kokouksessa 8.10.2020 on käsittelyssä jätetaksaluonnos vuodelle 2021.

Jyväskylän seudun jätelautakunnan seuraavassa kokouksessa 8.10.2020 on käsittelyssä jätetaksaluonnos vuodelle 2021. Taksaluonnos on tarkoitus asettaa yleisesti nähtäville, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus jättää siitä mielipiteitä. 

Jätemaksuilla katetaan kaikki jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten jätteiden keräys, kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen sekä jäteneuvonta ja asiakasviestintä.  

Jätetaksan muutoksilla halutaan kannustaa biojätteen lajitteluun

Biojätehuoltoa katetaan osittain sekajätteen tyhjennysmaksuilla. Biojätteen käsittelykustannukset Mustankorkean kompostointi- ja biokaasulaitoksella ovat nousseet, mutta kustannukset on esitetty siirrettävän sekajätteen käsittelyosuuteen. 

Biojätteen käsittelyosuutta esitetään kustannusten noususta huolimatta alennettavan siten, että biojätteen käsittelyhinta on vastaavankokoisen sekajäteastian käsittelyhintaa alhaisempi. Hinnanalennuksella halutaan kannustaa kiinteistöjä biojätteen lajitteluun ja erilliskeräykseen entistä tehokkaammin. Jätelain mukaan on mahdollista käyttää taloudellisesti kannustavia jätemaksuja siten, että kierrätettävistä jätteistä perittäisiin suhteessa pienempää maksua kuin sekajätteestä. 

Sekajäte toimitetaan energiahyötykäyttöön Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitokselle, jossa siitä tuotetaan lämpöä ja sähköä. Sekajätteen vastaanottomaksu Tammervoima Oy:ssä on kallistunut, jonka vuoksi sekajäteastian tyhjennysmaksuihin esitetään maltillista hinnankorotusta. Hintamuutos per sekajäteastian tyhjennys vaihtelee astiakoosta riippuen 0,41­—1,08 euroon. 

Muutosesityksen kokonaisvaikutukset ottamalla huomioon biojäteastian tyhjennysten alennus ja toisaalta sekajäteastian tyhjennysten korotus erityyppisillä kiinteistöillä ovat kuukausitasolla alle tai vähän yli euron. Viiden huoneiston kiinteistöillä korotus on tätä hieman suurempi, noin 2—3 euroa kuukaudessa. 

Jätetaksassa valmistaudutaan muovipakkausten erilliskeräykseen

Jätetaksaluonnoksessa esitetään jäteastiakohtaiset tyhjennyshinnat 1.1.2021 alkavaan muovipakkausten erilliskeräykseen, joka on velvoittava kaikille vähintään viiden huoneiston kiinteistöille. Muovipakkausten keräys on edullisempaa kuin sekajätteen. Erilliskeräys vaikuttaa kiinteistöjen jätemaksuihin vaihtelevasti, riippuen siitä, voiko kiinteistö vaihtaa olemassa olevan sekajäteastian muovipakkauksille, vai hankitaanko kiinteistölle uusi jäteastia. 

Perusmaksu ennallaan

Jätehuollon perusmaksu otettiin käyttöön kaksi vuotta sitten. Perusmaksuun ei esitetä muutosta. Perusmaksu peritään kaikilta asuinhuoneistoita, niin vakituisilta kuin vapaa-ajan asunnoilta. Maksulla katetaan muun muassa kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys, alueellisten hyötykeräyspisteiden ylläpito, tiedotus ja neuvonta sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. 

Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/jyvaskylan-seudun-jat.... Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa. 

Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139