Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan seuraavassa kokouksessa 7.10. asialistalla on muun muassa Jyväskylän kaupunginteatterin johtajavalinta. Valinnassa käytetään perinteistä virkavaalia, joten esittelijä ei tee lautakunnalle ehdotusta etukäteen.

Hakuprosessista voidaan kuitenkin kerrata, että alkukesästä haussa olleeseen virkaan saapui määräaikaan mennessä 24 hakemusta, joista 19 täytti viran koulutuksellisen kelpoisuusehdon. Lautakunnan, työnantajan sekä teatterin henkilöstön edustajista koostunut haastatteluryhmä valitsi hakijoista yhdeksän, joille lähetettiin koronakeväästä johtuen videotehtävä. Videon palautti kahdeksan hakijaa. Heistä live-haastatteluihin kutsuttiin Kajaanin kaupunginteatterin ohjaaja Heta Haanperä, teatteritaiteen maisteri, Master of Arts Marietta Kunnas, Kemin kaupunginteatterin johtaja Sarianne Paasonen sekä Jyväskylän kaupunginteatterin käyttöpäällikkö Tuukka Toijanniemi. Haastatelluista Heta Haanperä ja Marietta Kunnas lähetettiin edelleen henkilöarviointeihin ja teatterin koko henkilöstön kuulemistilaisuuteen. 
 
Vaikka hakijoita on prosessin aikana arvioitu, haastateltu ja testattu normaalin hakuprosessin tapaan, perinteisen virkavaalin luonteeseen kuuluu, ettei päätöksentekijöille tuoda tarjolle valmista esitystä. Näin ollen kaikki kelpoisuusehdot täyttäneet ovat mukana vaalissa ja lautakunta tekee valinnan kokouksessa. Valinnasta tiedotetaan kokouksen jälkeen.
 
Teatterinjohtajan valinnan lisäksi kokouksessa käsitellään uudelleen valtuustoaloitetta ”Teatteri ja draama rapistuvan lukutaidon pelastajiksi”. Kokouksen esityslista on julkaistu ja linkin siihen löytää kulttuuri- ja liikuntalautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta
 
Lisätietoja: Jyväskylän kaupunki, sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 403