Jyväskylän kaupungilla on ollut syksyn aikana tarjolla monipuolisesti erityyppisiä tontteja eri puolilta kaupunkia. Kaikkien tonttien hakuajat päättyivät 25.9.2020. Tontit ovat kiinnostaneet sekä yrityksiä että yksityisiä rakentajia, ja hakemuksia saatiin ennätysmäärä.

Lisätietoja

Omakotitontit

Maankäyttöinsinööri Saara Vasama, p. 014 266 5070, saara.vasama[at]jyvaskyla.fi,

Rivi- ja kerrostalotontit

Maankäyttöinsinööri Pentti Tiilikainen, pentti.tiilikainen[at]jyvaskyla.fi, p. 014 266 8695

Tontinluovutuskilpailu, Kangas

Projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, kaisa.hirvaskoski-leinonen[at]jyvaskyla.fi,  p. 014 266 8444

Tontinluovutuskilpailu, Äijälänsalmi

Kaavoitusarkkitehti Paula Julin, paula.julin[at]jyvaskyla.fi, p. 014 266 7706

Savulahden alueelta oli jaossa yhteensä 24 omakotitonttia. Tuomiojärven rantamaisemiin Ruokkeentien länsipuolelle rakentuvan uuden alueen ensimmäisille omakotitonteille saatiin yhteensä ennätykselliset 178 hakemusta. Savulahden omakotitontit tullaan jakamaan hakijoille asunnontarpeeseen perustuvan tonttiarvontamenettelyn kautta. Tonttiarvontamenettelyyn valituille hakijoille tullaan arpomaan järjestysnumerot, joiden mukaisessa järjestyksessä tontit valitaan ja varataan suunnittelua ja rakentamista varten. Myös Savulahden alueelta haussa olleet viisi kerrostalotonttia kiinnostivat rakentajia. Kerrostalotonteille hakemuksia saapui seitsemän kappaletta.

Rivitalotontteja oli haettavana Väinölänpellon, Korteniityn ja Kangasrinteen alueelta. Hakemuksia tonteille saapui yhteensä 25 kappaletta. Alueista kiinnosti erityisesti Väinölänpelto, jossa oli haettavana kaksi rivitalotonttia ja joihin kohdistui yhteensä 18 hakemusta.

Myös Kankaan alueen ja Äijälänsalmen tontinluovutuskilpailut päättyivät 25.9.2020. Näille ainutlaatuisille rakennuspaikoille haettiin arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan laadukasta, monipuolista ja toimivaa asumisen kokonaisuutta. Kankaan alueelle saatiin kaksi ja Äijälänsalmen tontille kuusi laadukasta hakemusta. Kankaan ja Äijälänsalmen tontinluovutuskilpailujen voittajat julkistetaan Jyväskylän rakennusalan yhteistyöfoorumissa 5.11.2020.