Jyväskylän Huhtasuon yhtenäiskoulun 8. ja 9. luokkien opetus siirretään etäopetukseen 1.10. – 6.10.2020. Poikkeukselliseen järjestelyyn päädyttiin, jotta opetuksen jatkuminen ja oppilaiden turvallisuus voidaan taata perusopetuslain mukaisesti.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
 

Huhtasuon koulun henkilökuntaa on poissa normaalia enemmän viikonloppuna alkaneen karanteenin takia, eikä tilalle ole saatu palkattua riittävästi korvaavaa henkilökuntaa. Vallitsevan koronatilanteen ja tiukkojen hygienia- ja turvallisuusmääräysten takia ryhmien yhdistely ja muut normaaliolojen väliaikaisratkaisut eivät myöskään ole mahdollisia. 

Järjestely koskee noin 230 oppilasta. Huhtasuon yhtenäiskoulussa on yhteensä 807 oppilasta. Luokkien 1.-7. opetus jatkuu koululla normaalisti. Päätös ei koske myöskään vuosiluokkien 8 - 9 erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita eikä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. Näiden ryhmien oppilaiden opetus järjestetään edelleen lähiopetuksena.

Koulu ohjeistaa oppilaita ja huoltajia poikkeusjärjestelyistä

Etäopetuksen käytännön järjestelyt on aloitettu ja koulu ohjeistaa viimeistään tämän päivän kuluessa oppilaat etäopetukseen siirtymisestä ja tiedottaa huoltajille käytännön järjestelyistä. Etäopetuspäätös on tehty ajalle 1.10. - 6.10.2020.

Poikkeukselliseen järjestelyyn päädyttiin koulua ja asiantuntijoita kuullen

Perusopetuslaki määrää, että mikäli opetusta ei tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen perusteella voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. 

Sivistyspalveluiden toimialajohtaja, perusopetuksen palvelujohtaja, Huhtasuon yhtenäiskoulun rehtori ja tartuntataudeista vastaava lääkäri arvioivat alkuviikosta, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on henkilöstövajeen vuoksi välttämätöntä. Asiassa kuultiin perusopetuslain mukaisesti myös Huhtasuon yhtenäiskoulun oppilaskuntaa.

Tartuntatautilain näkökulmasta asiasta päätti Jyväskylän kaupungin yksilöasiainjaosto ja päätöksen siirtymisestä etäopetukseen teki sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo 30.9.2020.