Psykiatrisen sairaanhoitajan avoin vastaanotto palvelee maahanmuuttajataustaisia jyväskyläläisiä syksyn aikana kuutena perjantaina 2.10. alkaen Huhtasuon terveysasemalla.

Psykiatrisen sairaanhoitajan avoin vastaanotto palvelee maahanmuuttajataustaisia jyväskyläläisiä syksyn aikana kuutena perjantaina 2.10. alkaen Huhtasuon terveysasemalla.  Vastaanotolle asiakas voi tulla itse ilman ajanvarausta, asiakas voi itse sopia ajan tai asiakas voi ohjautua ammattilaisen ohjaamana. 

Vastaanoton avulla on tavoitteena tavoittaa jo mahdollisesti pidempään maassa asuneet maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset kuntalaiset, jotka oireilevat mahdollisen traumataustan vuoksi, mutta joille ei ole tarkentunut muuta mielekästä hoitotahoa. Tai tavata ne asiakkaat, joilla on fyysistä tai psyykkistä oireilua, tai joiden kohdalla herää epäilys traumaattisista kokemuksista tai sopeutumisvaikeuksista uuteen maahan. 

- Asiakkaalla voi olla oireilua, jolle ei löydy lääketieteellisesti selittävää syytä, tai oireet voivat olla vaihtelevia ja yhdistyä erilaisiin psykososiaalisiin tai kulttuurisiin haasteisiin, selvittää kotoutumispalveluiden psykiatrinen sairaanhoitaja Kaisa Nissi.  

- Pakolaistaustaisille maahanmuuttajille on Jyväskylän kotoutumispalveluissa tarjolla kotoutumisen ensimmäisien vuosien ajan psykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto. Pidempään maassa asuneille vastaavaa kohdennettua palvelua ei ole ollut. Maahanmuuttoon ja erityisesti pakolaisuuteen liittyy tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ihmisen psyykkisen hyvinvointiin ja tätä kautta integraatioon vuosikausien ajan. Vastaanotto täydentää hyvin maahanmuuttajataustaisille suunnattuja matalan kynnyksen palveluita, toteavat Elina Hienola kotoutumispalveluista ja Eeva-Liisa Liimatainen mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto maahanmuuttajataustaisille asiakkaille

Huhtasuon terveysasema, osoitteessa Nevakatu 1 
perjantaisin 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12. kello 12–15 
Yhteydenotot, p. 050 300 4071 

Myös konsultaatioapua ammattilaisille 

Asiakastyön lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa konsultaatioapua pakolaistraumojen, kulttuuripsykiatrian ja maahanmuuton sekä integraation kysymyksissä maahanmuuttajien parissa toimiville ammattilaisille ja muille työntekijöille. 

Lisätietoja: 
Sairaanhoitaja Kaisa Nissi, kotoutumispalvelut, p. 014 266 4460 
Palveluesimies Elina Hienola, kotoutumispalvelut, p. 014 266 7648 
Palveluesimies Eeva-Liisa Liimatainen, mielenterveys- ja päihdepalvelut p. 014 266 3563