Jyväskylän kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että olympiavoittaja Matti Nykäsen muistomerkki rakennetaan Jyväskylään. Muistomerkin suunnitteluluonnos kantaa nimeä Höyhen ja muistomerkin ehdotetaan sijoittuvan Hippoksen liikuntapuistoon. Mikäli valtuusto hyväksyy ehdotuksen, muistomerkin toteuttaa taiteilija Kaarina Kaikkonen.

Höyhenen muoto rakentuu useista vierekkäisistä suksenkaltaisista muodoista. Keveä muoto tuo mieleen lentämisen. Höyhenen keskiruodot mukailevat mäkihyppyrin kaarta ja yhdessä muodostavat ”ladun”. Ladun huipulla on Nykäsen ensimmäisiä suksia muistuttavat sukset suuntautuneena ylöspäin kohti taivasta. Suunta huipulta ylöspäin antaa mielikuvan lentämisestä pois tästä maailmasta kohti toista ulottuvuutta. Sivusuksiin merkitään teksteinä Nykäsen urheilijasaavutukset. Suksia on yksi jokaista voittoa kohden eli yhteensä 46. Veistoksen materiaalina on ruostumaton teräs.

Hankkeen taustaa

Nelinkertainen olympiavoittaja, mäkihyppääjä Matti Nykänen menehtyi helmikuussa 2019. Jyväskylän kaupunki käynnisti maaliskuussa 2019 muistomerkkihankkeen, jolla kaupunki haluaa kunnioittaa jyväskyläläislähtöisen ja kaupungissa pitkään asuneen Matti Nykäsen poikkeuksellisen menestyksekästä urheilijauraa. Kaupunginhallitus nimesi 4.3.2019 työryhmän valmistelemaan muistomerkkihankintaa. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela. 

Työryhmä valitsi asiantuntijoita kuultuaan luonnosvaiheeseen kuusi arvostettua taiteilijaa, joilta kaupunki tilasi muistomerkin luonnokset. Taiteilijat olivat Jussi Heikkilä, Kaarina Kaikkonen, Pekka Kauhanen, Stefan Lindfors, Kimmo Schroderus ja Maaria Wirkkala. Valituilta taiteilijoilta saatiin lokakuussa 2019 nimimerkein merkityt luonnokset. Nimimerkit olivat Höyhen, Lennä MN, Kuningaskotka, Matti Nykäsen varusteet, Suksess ja Yölentäjä. Luonnokset edustivat nykykuvanveistoa ja herättivät runsaasti keskustelua ja mielipiteitä. 

Luonnoksista järjestettiin yleisöäänestys kaupungin www-sivuilla 1.-21.11.2019. Yleisöäänestyksessä annettiin lähes 16 000 ääntä. Eniten ääniä sai nimimerkki Suksess ja toiseksi eniten nimimerkki Höyhen. Myös sanomalehti Keskisuomalainen järjesti äänestyksen ja sen voitti nimimerkki Höyhen. Kuultuaan eri tahoilta toiveita näköispatsaasta ja keskusteltuaan Matti Nykäsen omaisten kanssa, työryhmä pyysi Höyhen-nimimerkin takana ollutta taiteilija Kaarina Kaikkosta täydentämään teosluonnostaan näköisyystoiveen huomioiden.

Lisäluonnoksessa Höyhen-teoksen jalustaan liitetään kiillotetusta mustasta graniitista toteutettu laatta, jossa on nuoren Matti Nykäsen kasvot piirrosmaisesti kaiverrettuna. Laatan kaiverrukset ovat lehtihopeoituja ja sen koko on 93 x 340 cm. Jalusta on luonteva paikka tuoda kukkia ja kynttilöitä, jolloin varsinaisen hautapaikan toivotaan rauhoittuvan lähiomaisia varten.

Muistomerkin sijainti ja kustannukset

Patsaan sijoituspaikaksi esitetään Köyhälammen ympäristöön suunnitteilla olevaa Hippoksen liikuntapuistoa. Taideteos sijoittuisi Köyhälammen länsirannalle. Muistomerkin ympärillä olevaa puistoaluetta, pinnoitteita sekä valaistusta on tarkoitus kunnostaa. Muistomerkki tulee näkymään niin päiväaikaan kuin pimeään aikaan valaistuna lammen yli Keskussairaalantielle ja lampea kiertävälle reitille kokonaisuudessaan. Patsas on siten hyvin saavutettavissa eri suunnista.

Muistomerkin toteuttamisen kokonaiskustannus on 140 000 euroa. Summa sisältää taiteilijalta tilatut luonnokset sekä lisäluonnoksen mukaisen teoksen toteuttamisen perustustöineen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt muistomerkille 50 000 euron avustuksen lokakuussa 2019.

Muistomerkin toteutus perustuksineen ja valosuunnitteluineen kestää noin vuoden. Muistomerkin lopulliseen paikalleen sijoittamisen ajankohtaan vaikuttaa vuodenaika eli perustustyöt ja paikalleen sijoittuminen täytyy tehdä aikana, jolloin maassa ei ole lunta eikä maa roudi. Realistinen ajankohta teoksen paikalleen sijoittamiselle on vuosi 2022.

Ilmarisenkatu 16 asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Ilmarisenkatu 16:n asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 4.9.2020 tarkistetussa muodossa. Tontilla sijaitsee 1965 valmistunut arkkitehti Erkki Kantosen suunnittelema neljäkerroksinen asuinkerrostalo. Kerrostalo sijoittuu tontin itäosaan ja Ilmarisenkadun varteen jää laaja pysäköintialue. Kerrostalo on toteutettu kolmen portaan lamellitalona. Kaava-alueen pinta-ala on 3238 m² ja se on yksityisessä omistuksessa. Kaava-alue sijoittuu kaupunkikuvallisesti kohtalaisen keskeiselle paikalle tärkeän keskustan ja Kankaan alueet yhdistävän kevyen liikenteen yhteyden varrelle.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asumispainotteista täydennysrakentamista ydinkeskustan alueelle. Täydennysrakentaminen on sovitettava yhteen muun rakennetun ympäristön kanssa.

Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite JOPO-ryhmätoiminnan laajentamisen selvittäminen

Keskustan valtuustoryhmä sekä 36 muuta kaupunginvaltuutettua ovat jättäneet 25.11.2019 valtuustoaloitteen koskien joustavan perusopetuksen eli JOPO-ryhmätoiminnan laajentamisen selvittämistä. Vastauksessa todetaan, että perusopetusasetuksessa määritellään perusteet oppilaan ottamiseksi joustavan perusopetuksen toimintaan. Asetuksen mukaan JOPO-toimintaan voidaan ottaa perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien oppilas. Poikkeuksellisesti toiminnan piiriin voidaan ottaa myös erityisopetusta saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena. 

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi 25.3.2020 oppimisen tuen kehittämissuunnitelman vuosille 2019-2023. Eräänä kehittämissuunnitelman toimenpiteenä perustettiin yksi uusi joustavan perusopetuksen ryhmä Kuokkalan yhtenäiskouluun 1.8.2020 alkaen. Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa JOPO-toimintaa järjestetään lukuvuodesta 2020-2021 alkaen Vaajakosken, Kilpisen ja Kuokkalan yhtenäiskouluilla. Ryhmiä on yhteensä kolme ja ryhmän enimmäiskoko on 10 oppilasta. Ryhmiin voidaan valita oppilaita kaikilta yläkoulujen vuosiluokilta, mutta opetuksen toimintatapojen ja työharjoittelujaksojen vuoksi valinnassa painotetaan 8-9.-luokkien oppilaita.

Kevään 2020 yhteishaussa maalis-huhtikuussa JOPO-toimintaan oli tarjolla 30 oppilaspaikkaa. Kolmeen ryhmään haki yhteensä 29 oppilasta eri kouluilta. Kevään 2020 hakijamäärä vastasi edellisen kevään hakijamäärää. Jyväskylän 7.-9.-luokkien oppilaiden kokonaismäärän nähden hakijamäärä on vähäinen. Syyskuussa 2020 järjestetyn täydennyshaun kautta ryhmiin valittiin vielä kuusi oppilasta. Näin ollen lukuvuonna 2020–2021 kaikissa kolmessa JOPO-ryhmissä on 10 oppilasta.

Joustavan opetuksen ryhmien määrää arvioidaan Jyväskylän perusopetuksessa tarpeisiin perustuen. Tällä hetkellä Jyväskylän perusopetuksessa JOPO -luokkien määrän voidaan katsoa olevan riittävä hakijamääriin ja tarpeisiin nähden. Tilannetta seurataan lukuvuosittain ja tarvittaessa ryhmien määrää voidaan tarkastella uudestaan.

Leena Lyytisen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite varhaiskasvatuksen suhdeluvut määriteltävä tarkemmin

Leena Lyytinen (Vihr.) ja 28 muuta valtuutettua ovat 10.6.2019 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että varhaiskasvatuksen suhdeluvut määritellään tarkemmin sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Vastauksessa todetaan, että lasten laskennallisesta puolittamisesta luovutaan esityksen mukaisesti, niin kunnallisiin varhaiskasvatuspalveluihin tarvitaan lisää paikkoja noin 290 ja yksityisiin palveluihin noin 100 paikkaa. Esitetty muutos tarkoittaa käytännössä yhtä suurta muutosta varhaiskasvatuspalveluissa kuin varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden palautus elokuussa 2019. Kunnallisten palvelujen osalta varhaiskasvatuspaikkojen määrän lisääminen aiheuttaisi kalenterivuodelle 2021 yhteensä 3,4 milj. euron lisäkustannukset. Yksityisten palvelujen palvelusetelimenojen osalta lisäkustannukset olisivat vastaavasti 0,9 milj. euroa. Kustannusvaikutus vuodelle 2021 olisi siis yhteensä 4,3 milj. euroa.
__________________

Kaupunginhallituksen edustajaksi Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokuntaan nimettiin Petteri Muotka. Petteri Muotka nimettiin myös taloustoimikunnan jäseneksi. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Monitecon oikaisuvaatimukseen koskien yksinyrittäjän tuen myöntämistä ja hylkäsi tehdyn oikaisuvaatimuksen. Asia Lapset SIB II -rahaston hankehallinnoijan kilpailutus: Hankintapäätöksen tekeminen hankintamenettelyssä poistettiin esityslistalta.

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501