Tavoitteena on saada aikaa pysyvä toimintamalli.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö                              
Tiina Kivisaari, johtaja, Liikunnan vastuualue                                            
tiina.kivisaari[a]minedu.fi
p. 0295 3 30178                              

Jyväskylän kaupunki
Anna-Leena Sahindal, liikuntajohtaja
anna-leena.sahindal[a]jyvaskyla.fi
p. 014 266 4308

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Jani Backman, projektipäällikkö, urheilun suurtapahtumat
jani.backman[a]lahtiregion.fi             
p.  040 522 4346

Suomen suurimmat urheilutapahtumakaupungit käynnistivät kesäkuussa kaksivuotisen yhteishankkeen, jonka tavoitteena on kasvattaa Suomen kilpailukykyä, tunnettuutta ja vetovoimaa yhtenä maailman johtavista urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäjämaista. Hankkeen avulla jalkautetaan vuonna 2019 valmistunutta kansallista urheilu- ja liikuntasuurtapahtumastrategiaa, joka on valmisteltu eri ministeriöiden yhteistyönä.

Liikuntapääkaupunki Jyväskylän, Helsingin, Lahden, Tampereen ja Turun kaupungit muodostavat kaupunkiverkoston hankkeelle, jolla yhdistetään kaupunkien erilaista asiantuntijuutta ja vahvistetaan Suomi-brändiä kansainvälisten urheilun suurtapahtumien järjestäjänä. Myös Suomen urheiluopistosäätiö on mukana omalla erityisosaamisellaan valtakunnallisessa yhteistyössä. Valtakunnallista hanketta toteutetaan läheisessä yhteistyössä urheilun kansallisten lajiliittojen sekä Suomen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean kanssa.

Urheilun kansainväliset suurtapahtumat vahvistavat merkittävästi Suomi-brändiä, kanavoivat merkittäviä vientituloja ja heijastuvat moniulotteisesti aluetalouteen ja erityisesti matkailuun. Urheilulla ja liikunnalla on myös merkittävä työllistävä vaikutus. Liikuntaan ja urheiluun linkittyvä matkailu- ja tapahtumaosaaminen ovat globaalisti myös merkittävää ja kasvavaa liiketoimintaa sekä koulutustarjontaa.

Jyväskylällä vahvat perinteet urheilutapahtumien järjestäjänä

Jyväskylä on vilkas liikunta- ja urheilutapahtumien kaupunki. Olosuhteet mahdollistavat myös kansainvälisen tason tapahtumien ja kilpailujen järjestämisen.

- Urheilutapahtumakaupunkina Jyväskylällä on vahvat perinteet. Kaupunki on tehnyt jo vuosikymmeniä tiivistä ja menestyksekästä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa myös kansainvälisten tapahtumien järjestämisen suhteen, toteaa Jyväskylän kaupungin liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal.

Urheilutapahtumilla on erityisen suuri merkitys niin yleisölle, urheilijoille, tapahtumajärjestäjille, kuin elinkeinoelämän sidosryhmille. Urheilutapahtumat ovat myös yksi keino kehittää ja parantaa liikunnan olosuhteita ja infrastruktuuria, jotka tapahtuman jälkeen jäävät kaikkien kuntalaisten iloksi. Nyt käynnistyneen urheilutapahtumayhteistyön avulla meillä on mahdollisuus oppia hyödyntämään yhä paremmin Jyväskylän jo olemassa olevia vahvuuksia ja perinteitä sekä profiloitumaan merkittävänä urheilutapahtumakaupunkina Suomessa, Sahindal jatkaa.

Suomen urheilu- ja liikuntaosaaminen on kansainvälisesti tunnustettua

Kansallista hanketta koordinoivan Jani Backmanin mukaan Suomen urheilu- ja liikuntaosaaminen on kansainvälisesti tunnustettua. Jokaisen mukana olevan urheilukaupungin on mahdollisuus ottaa entistä enemmän vaikuttavuutta urheiluosaamisensa hyödyntämisestä oman alueen vetovoiman, tunnettuuden sekä liiketoiminnan rakentamiseksi niin kansallisesti kuin erityisesti kansainvälisesti.

Hankkeessa toteutetaan neljä toisiaan täydentävää toimintalinjaa, joista alkuvaiheessa keskeisimpinä ovat tapahtumahakujen edistäminen, Suomen tunnettuuden lisääminen kansainvälisenä suurtapahtumien isäntämaana sekä edunvalvonta ja kansainvälisen suurtapahtumatoiminnan merkityksen ymmärryksen lisääminen. Suomen suurimmat suurtapahtumakaupungit ovat vahva viisikko viemään asioita yhteistyössä eteenpäin, jatkaa Backman.

Hanke pohjautuu vuonna 2019 valmistuneeseen kansallisen liikunnan ja urheilun suurtapahtumastrategian jalkauttamiseen. Kyseessä on kaksivuotinen (2020-2022) hanke, joka ulottuu 2022 Pekingin talviolympialaisiin ja paralympialaisiin asti.

- Hankkeen tavoitteena on parantaa Suomen vetovoimaisuutta kansainvälisten suurtapahtumien hakuprosesseissa. Lajiliittojen, kaupunkien ja Opetus- ja kulttuuriministeriön välisen yhteistyön tiivistäminen ja osaamisen kokoaminen on erittäin tärkeää, jotta Suomi saa jatkossakin järjestettäväkseen urheilun kansainvälisiä suurtapahtumia, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko toteaa.

OKM:n, suurtapahtumakaupunkien Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Tampere ja Turku sekä Suomen urheiluopistosäätiön rahoittaman hankkeen avulla Jyväskylä on mukana liikunnan ja urheilun suurtapahtumakaupunkien verkostossa ja toteuttaa visiota yhtenä keskeisimmistä kansainvälisistä urheilun suurtapahtumakaupungeista Suomessa. Hankkeen kokonaisrahoitus on 270.000 €. Hankkeen tavoitteena synnyttää pysyvä yksikkö sekä toimintamalli.