Työmaa sijaitsee välillä Ainolanranta – Ylistönmäki 21.9. – 30.10.

Lisätiedot:

Urakoitsija:
Bevete Oy, Joonas Paasolainen p. 040 0290102 

Rakennuttaja: 
Alva-yhtiöt, Rakennuttaja, Jussi Minkkinen p. 040 6804839

Iltaisin ja viikonloppuisin Alvan käyttökeskus, p. 014 366 4040

Rantaraitin Kuokkalan puoleisella alueella saneerataan vesijohtoa raitin välittömässä läheisyydessä, joka vaatii kaivantoja sekä työskentelyalueita Rantaraitilla. Työn aikana uusitaan vesijohto välillä Ainolanranta – Ylistönmäki. Työ toteutetaan 21.9. – 30.10.2020 ja työn toteuttaa Alva Oy.

Välille Ylistönmäki – Ainola opastetaan kevyenliikenteen kiertotie Survontien kautta 21.9. – 
30.10.2020.

Katso kartta kiertotiestä.

Työmaan aiheuttamista sähkön-/veden-/lämmönjakelun katkoista Alva Oy tiedottaa erikseen niitä asukkaita, joita katkokset koskevat.

Asiasanat: