Tilapalvelu-liikelaitoksen talousarvioesitys 2021
Tilapalvelun johtokunta hyväksyi Tilapalvelu-liikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion sekä siihen liittyvän talonrakennusinvestointiohjelman. 

Muutkin esityslistalla olleet asiat päätettiin päätösehdotusten mukaisesti.

Tilapalvelun johtokunnan 15.9.2020 kokouksen pöytäkirja liitteineen.

Lisätietoja:
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kiinteistöjohtaja Hannu Kantonen, p. 050 304 5951

Jyväskylän Tilapalvelu
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu