Hyppää pääsisältöön

14.9.2020

Keski-Suomen keskussairaalan yhteydessä sijaitseva vuonna 1985 perustettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalamuseo tallentaa erityisesti keskisuomalaisen erikoissairaanhoidon historiaa. Sairaalamuseon viime vuosien toiminta on painottunut nykyajan dokumentointiin ja digitaalisten aineistojen tuottamiseen. Sairaalamuseon nykydokumentointihanke Erikoissairaanhoidon toimintamallit murroksessa saatettiin loppuun keväällä 2020 ja hankkeen loppuraportti on nyt julkaistu.
Kuva
Nykydokumentoinnissa tallennettiin myös Keski-Suomen keskussairaalan leikkaussalien varustelua. Kuva: Jussi Jäppinen,Ksshp sairaalamuseo. Kuva Kuva: Jussi Jäppinen

Loppuraportti löytyy täältä: https://issuu.com/ksshp/docs/erikoissairaanhoidon_toimintamallit_murroksessa_ke

Dokumentointihanke toteutettiin osana Keski-Suomen museon tarjoamaa yritys- ja laitosmuseotoimintaa, jonka kautta asiakasorganisaatio saa museoammatillista apua oman yhteisönsä kulttuuriperinnön vaalimiseen. Yksi pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, jonka sairaalamuseon toiminnasta vastaavat Keski-Suomen museon amanuenssit Susanna Terho ja Sanna Tarnanen.

Nykydokumentoinnissa museot tallentavat tietoa nykyajan ilmiöistä ja tapahtumista. Myös Sairaalamuseon monivuotisessa hankkeessa tallennettiin erikoissairaanhoidon nykypäivää Keski-Suomen keskussairaalan toimintojen ytimessä. Sysäyksen hankkeelle antoi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä vuonna 2011 tehty päätös kokonaan uuden keskussairaalan, Keski-Suomen Sairaala Novan rakentamisesta. Sen seurauksena nykyisen, vuonna 1954 valmistuneen keskussairaalan toiminta päättyy loppuvuodesta 2020. Sairaala Novassa erikoissairaanhoidon toimintaprosessit ja -ympäristö tulevat muuttumaan merkittävästi, joten sairaalamuseon näkökulmasta kyseessä oli nykyisen keskussairaalan pelastusdokumentointi. Hanke tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden tallentaa erikoissairaanhoidon nopeaa tilallista ja toiminnallista muutosta ja samalla kerätä taustatietoa keskisuomalaisen erikoissairaanhoidon lähihistoriasta. Tallennus toteutettiin haastattelemalla, havainnoimalla ja valokuvaamalla.

”Dokumentoinnin kohdistuminen isoon organisaatioon toi mukanaan haasteita, sillä kaikkea ei voitu tallentaa”, kertoo Susanna Terho. Suunnitteluvaihe edellytti tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon ammattilaisten kanssa osallistaen esimiesasemassa olevia ylilääkäreitä ja osastonhoitajia pohtimaan oman yksikkönsä toimintaa sekä määrittelemään keskeiset muutosprosessit sekä dokumentointikohteet. Tallennusvaiheessa oman merkittävän panoksensa antoivat kiireinen hoitohenkilökunta sekä potilaat, jotka sallivat dokumentointiryhmän osallistua heitä koskevien toimenpiteiden ja vastaanottotilanteiden kuvaamiseen. Potilaiden hoitoon kohdistuvien tilanteiden kuvaaminen sekä henkilötietosuoja toivat työhön omat haasteensa, joista selvittiin selkeiden toiminta- ja lupakäytänteiden avulla.  

Dokumentoinnista kertyneitä kokemuksia ja vinkkejä ison organisaation dokumentointiin tullaan myöhemmin jakamaan Keski-Suomen museon Ohjeita nykydokuun -sivustolla.
https://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/tietopalvelu/ohjeita-nykydokuun

 

Lisätietoja: 
Susanna Terho
amanuenssi
puh. 014 266 3462
susanna.terho(a)jyvaskyla.fi

Sanna Tarnanen
amanuenssi
puh. 014 266 7744
sanna.tarnanen(a)jyvaskyla.fi