Jyväskylän kaupunginhallitus otti tänään kokouksessaan kiireellisenä käsiteltäväksi kaupunginhallituksen jäsen Teemu Torssosen jatkon kaupunginhallituksen jäsenen tehtävissä. Taustalla on viime perjantaina julkisuuteen tullut rikosepäily.

Hallitus päätti kokouksessa esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto perustaa tilapäisen valiokunnan, joka valmistelee kaupunginhallituksen erottamisen kaupunginvaltuuston varsinaiseen päätöksentekoon kuntalain edellyttämällä tavalla. Aiheesta erillinen tiedote kaupungin verkkosivuilla

Lapset SIB II -rahaston hankehallinnoijan kilpailutus: Hankintapäätöksen tekeminen hankintamenettelyssä   

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.  

Kangasvuorentie 6 asemakaavan muutos 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Kangasvuorentie 6:n asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 27.8.2020 tarkistetussa muodossa. Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Hakija esittää asemakaavaa muutettavan siten, että se mahdollistaa täydennysrakentamista tontille.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laadukasta asumispainotteista täydennysrakentamista rakennetun infrastruktuurin ja hyvien palveluiden äärelle. Tavoitteena on uudisrakentamisen sovittaminen lähiympäristön rakennuskantaan ja kaupunkikuvaan siten, että rakentaminen jää alisteiseksi tontilla olevalle 10-kerroksiselle asuinkerrostalolle. Tavoitteena on varmistaa riittävien ja vehreiden sekä rakentamisesta ja pysäköinnistä vapaiden oleskelualueiden muodostuminen.

Vihreän liiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite viittomakielisten palveluiden vahvistaminen

Kaupunginhallitus saattoi kaupunginvaltuustolle vastauksen koskien viittomakielisten palveluiden vahvistamista ja ehdotti, että valtuusto toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Vastauksessa todetaan, että Jyväskylän kaupungissa on kattavasti viittomakielisille asukkaille suunnattuja palveluja. Osa palveluista toimii keskitetysti, kuten opetus- ja osa vanhuspalveluista. Kaupungilla jatketaan kuitenkin tiedottamisen ja yhteistyön tiivistämisen kehittämistä. Hajanaiset kuulovammaisten palvelut onkin koottu Jyväskylän kaupungin verkkosivuille. Sivuilla on linkit myös palveluja viittomakielisille tarjoavien järjestöjen sivuille https://www.jyvaskyla.fi/vammaiset/kuulovammaiset.

Ari-Pekka Liukkosen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite autojen yhteiskäyttö osaksi resurssiviisasta Jyväskylää

Kaupunginhallitus saattoi kaupunginvaltuustolle vastauksen koskien autojen yhteiskäyttöä osana resurssiviisasta Jyväskylää ja ehdotti, että valtuusto toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Vastauksessa todetaan, että kaupungin työntekijöiden työtehtävien hoitamista varten on kaupungille hankittu yhteiskäyttöautoja ns. käytettävyyspalveluna, jossa palveluntuottaja toimittaa täyssähköautot ja niiden digitaaliset varaus- ja käyttöpalvelut tilaajan käyttöön ja huolehtii, että autot ovat asianmukaisessa käyttökunnossa. Virka-ajan ulkopuolisena aikana eli iltaisin ja viikonloppuisin yhteiskäyttöautot ovat kenen tahansa varattavissa siten, että vuokrauksesta syntyy sopimus varaajan ja palveluntuottajan välille. Nelivuotisen puitesopimuskauden aikana autoja on mahdollista tilata lisää.

Yhteiskäyttöautopalvelun hankinnan valmistelu ja palvelun käyttöönotto on osa laajempaa Jyväskylän kaupungin henkilöstön kestävän työmatkaliikkumisen pilottihanketta, jolle Traficom on myöntänyt liikkumisen ohjauksen valtionavustusta vuodelle 2020. Vastauksen mukaan kaupunki pohtii myös jatkossa aktiivisesti mahdollisuuksia resurssiviisaan yhteiskäyttöautoilun edistämiseen Jyväskylässä. 

Kaksi lausuntoa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmista

Kaupunginhallitus lisäksi antoi lausunnon Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maantien 6090 (Kinkovuorentie) jalankulku- ja pyöräilyväylästä välillä Vuorenlahdentie-Ankkuritie, Muurame ja Jyväskylä sekä Maantien 630 (Puuppolantie) ja maantien 16707 (Autiokankaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelmasta. 

Molemmissa lausunnoissa todettiin muun muassa, että jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttaminen edistää osaltaan tekeillä olevien valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmien tavoitteita liikenteen sujuvuudesta, turvallisuudesta ja kestävyydestä. Molemmat hankkeet tukevat myös Jyväskylän seudun MAL-sopimusluonnoksen tavoitteita. 
__________________

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Taidemyynti J.R Myllysilta tmi:n oikaisuvaatimukseen koskien yksinyrittäjän tuen myöntämistä ja hylkäsi tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: