Jyväskylän kaupunki on valinnut Huhtasuon avosairaanhoidon palvelutuottajaksi Pihlajalinna Terveys Oy:n. Sopimus palveluiden tuottamisesta tehdään määräaikaisena ajalle 2.11.2020–1.11.2023. Hankintaa on mahdollista jatkaa sopimusta määräaikaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Lisätietoja: 

avoterveydenhuollon palvelujohtaja Hanna Vihavainen, p. 050 520 9868, hanna.vihavainen[at]jyvaskyla.fi

Kilpailutus tehtiin kesällä 2020, ja se päättyi elokuun lopussa. Tarjouksensa jättivät Mehiläinen Terveyspalvelut Oy ja Pihlajalinna Terveys Oy. Hankintapäätöksen perusteina olivat sekä laadulliset että taloudelliset kriteerit.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 6 000 000 euroa laskettuna neljän vuoden tarkastelujaksolla. 

Ulkoistamisen taustalla on kaupungin joulukuussa 2019 tekemä talousarviopäätös yhden terveysaseman ulkoistamisesta. 

− Huhtasuo valikoitui ulkoistettavaksi asemaksi, koska pitkään jatkuneita lääkärirekrytoinnin ongelmia ei onnistuttu ratkaisemaan. Ulkoistamisella pyritään parantamaan palvelun saatavuutta ja jatkuvuutta, kertoo avoterveydenhuollon palvelujohtaja Hanna Vihavainen. 

Asiasanat: