PIILO-tutkimus on Likesin ja Jyväskylän yliopiston koordinoima pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurannan tutkimus- ja kehittämishanke, joka kytkeytyy valtakunnalliseen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan.

PIILO-mittaukset tukevat Jyväskylän varhaiskasvatuksen tavoitteita.

– PIILO-tutkimushankkeessa mukana oleminen on meille tärkeää. Liikuntapääkaupunkina haluamme saada myös varhaiskasvatukseen uusinta tutkittua tietoa pienten lasten liikkumisesta ja motorisista taidoista sekä keinoista edistää lasten fyysistä aktiivisuutta. Jyväskylän strategian mukaisesti myös varhaiskasvatuksessa tärkeänä painopisteenä on lasten hyvinvointia edistävää pedagogiikka, jossa liikunnalla ja fyysisellä aktiivisuudella on suuri merkitys, sanoo palvelujohtaja Päivi Koivisto Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluista.

Likesin tiedote PIILO-mittausten käynnistämisestä