Tutustu suunnitelmavideoon ja kommentoi suunnitelmaluonnosta.

Liikuntapääkaupunki Jyväskylässä sijaitsee Suomen suurin ulkokuntosalikokonaisuus, joka on täydentymässä uudella liikuntapaikalla. Liikuntapaikka sijoittuu Lutakonpuistoon ja sen yhteyteen on suunnitteilla toteuttaa myös leikkipaikka. Kokonaisuuden on tarkoitus rakentua vuonna 2021.

 

Suunnitelmaluonnoksesta on tehty esittelyvideo. Katsottuasi videon voit kommentoida suunnitelmaa digitaalisella kyselylomakkeella 22.9. asti. 

Keskiössä esteettömyys

Sekä liikunta- että leikkipaikan suunnittelussa on huomioitu erityisesti kohteiden esteettömyys. Alue on suunniteltu siten, että esteetön pääsy kuntoilu- ja leikkivälineisiin on mahdollista. Kokonaisuuden väritys on suunniteltu siten, että välineet erottuvat selkeästi alustastaan. Myös välineiden sijoittelussa on huomioitu riittävä väljyys. 

Osa kuntoiluvälineistä on suunniteltu soveltavaan liikuntaan ja ovat käytettävissä suoraan pyörätuolista. Suunnitelmassa on esitetty kuntoiluvälineiksi muun muassa käsipyörää, venyttelykeskusta, tasapenkkiä sekä laitteita, joilla voi harjoittaa useampaa lihasryhmää. Kuntoilualueen keskelle on jätetty vapaata harjoittelutilaa.

Leikkipaikan teemaksi on valittu järvi. Kokonaisuus muodostuu ”järvestä, saarista ja rannoista”. Järvi -teema näkyy leikkivälinevalinnoissa. Mukana on muun muassa laiva, köysitikkaat ja ankkoja. Välineet on valittu siten, että ne soveltuvat myös erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Monet leikkivälineet mahdollistavat leikkiin osallistumisen pyörätuolilla. 

Suunnittelussa on otettu huomioon muun muassa liikuntarajoitteisten, näkö- ja kuulovammaisten sekä autististen lasten tarpeet. Ne harjoittavat kuulorajoitteisten usein heikompaa tasapainoaistia tai mahdollistavat autististen lasten leikkimisen halutessaan yksin, mutta muiden läheisyydessä.

Leikkialueen ympärillä kiertää kivituhkapintainen polku, joka helpottaa alueen hahmottumista näkövammaisille. Kivituhkapolku toimii aistipolkuna, jonka varrelle on suunniteltu erituoksuisia ja -tuntuisia kasveja. Polun reunoille on sijoitettu istuskelu- ja piknikpaikat lepohetkiä varten. 

Taideideoita haettiin kilpailulla

Kohteeseen on suunnitteilla myös ääni- ja valotaidetta. Jyväskylän kaupunki järjesti kokonaisuudelle taiteen ideakilpailun, jonka kilpailuaika päättyi 21.8. Ideakilpailuun tuli kiinnostavia ehdotuksia, jotka ovat tällä hetkellä tuomariston arvioitavana. Kilpailun tuloksista tiedotetaan myöhemmin.

Lutakon esteetön liikunta- ja leikkipaikan sijainti osuu myös Kehä Vihreän, eli Jyväskylän keskustaa kiertävän viheralueiden kokonaisuuden varrelle. Noin 10 kilometrin mittainen Kehä Vihreä tunnetaan paitsi monipuolisesti vaihtelevasta reitistä ja luontoympäristöstä, myös uusista kokeiluista, taiteesta ja elämyksistä. Uusi valotaideteos tulee lisäämään Kehä Vihreän elämyksellisyyttä entisestään.