Kaupunkirakennelautakunta käsitteli muun muassa maankäytön toteutusohjelmaa sekä paljon kaavoitusasioita.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kokouksessaan maankäytön toteutusohjelman (KymppiR), jossa määritetään asuinalueiden toteutuksen ajankohtia ja linjataan strategisesti tärkeitä tavoitteita asuinrakentamisessa, kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa. 

Osana tämän vuoden KymppiR ohjelmaa on selvitetty kokonaiskuva opiskelija-asumisen nykytilanteesta sekä tulevaisuuden kehittämistarpeista. Laadukkaan, riittävän ja kohtuuhintaisen opiskelija-asuntotarjonnan varmistaminen on yksi tapa vahvistaa Jyväskylän kilpailukykyä suhteessa muihin korkeakoulukaupunkeihin.

Selvityksen mukaan Jyväskylässä on vähemmän opiskelija-asuntoja suhteessa opiskelijoiden määrään, kuin muissa korkeakoulukaupungeissa. Suuresta vapaarahoitteisesta asuntokannasta johtuen opiskelijoille on kuitenkin ollut riittävästi asuntoja. Opiskelija-asuntojen rakentamista on kuitenkin syytä edistää, sillä opiskelijan asumiskulut ovat tällöin todennäköisesti pienemmät ja vuokrasuhteet turvatumpia.

Täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen on tähän saakka toiminut keskeisenä asumisen kaavoituskohteiden priorisointia ohjaavana periaatteena. Tulevaisuudessa uusien asuinalueiden kaavoituksessa priorisoidaan etenkin niitä kohteita, joilta on korkean palvelutason joukkoliikenneyhteydet, eli bussien vuoroväli on 15-20 minuuttia tai vähemmän keskeisinä liikennöintiaikoina. Tähän liittyvät konkreettiset tavoitteet seurantamittareineen määritellään ensi vuoden KymppiR -ohjelmassa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen uuden linjastosuunnittelun valmistuttua.

Lisäksi KymppiR-ohjelmaa kehitetään jatkossa sisällöltään Jyväskylän kaupungin MAL-ohjelmaksi, jossa yhteensovitetaan kokonaisvaltaisesti maankäyttöä, asumista ja liikennettä sekä niihin liittyvää ohjelmointityötä ja -investointitarpeita. Ensi vuoden KymppiR -ohjelma on tämän yhteensovittamistyön ensimmäinen kehitysaskel.
Lisätietoa ohjelmasta kaupungin sivuilla.

Autojen yhteiskäyttö osaksi resurssiviisasta Jyväskylää valtuustoaloite

Kaupunkirakennelautakunnassa käsiteltiin valtuustoaloite autojen yhteiskäytöstä osana resurssiviisasta Jyväskylää. Lautakunta päätti ehdottaa, että aloitteen johdosta suoritetut toimet ovat riittäviä. Jyväskylän kaupunki otti tänä vuonna käyttöön yhteiskäyttöiset sähköautot, jotka ovat virka-aikaan kaupungin henkilöstön käytettävissä ja sen ulkopuolella yksityishenkilöiden vuokrattavissa.

Kaupunkirakennelautakunnan käsittelemät kaava-asiat

Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asumista ja työpaikkarakentamista mahdollistavia asemakaavamuutoksia. Uutta asumista on suunnitteilla Vaajakosken ydinkeskustaan, Haukkalaan ja Kangasvuoreen. Työpaikkarakentamista on suunnitteilla Seppälään ja Savelaan. Ydinkeskustaan suunnitellaan julkisia hallinnon ja palvelujen, mm. terveys- ja sosiaalipalvelujen tiloja.

Kaupunkirakennelautakunta päätti äänestyksen jälkeen palauttaa Kiviniementie 10 asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmisteluun. Kaavaehdotukseen oli tehty muutoksia kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saadun palautteen perusteella.  Asemakaavan muutosehdotuksessa Kiviniementien varren omakotitalotontit oli muutettu kaksikerroksiksi rivi- tai kerrostalotonteiksi. Lisäksi kaavaluonnoksessa esitetyistä nelikerroksisista kerrostaloista toinen oli muutettu kolmikerroksiseksi.

Lautakunta päätti asettaa nähtäville Alasinkatu 1 ja Miilukatu 2 sekä Vehkakatu 5 asemakaavojen muutosluonnokset sekä Huoltopolku 2 asemakaavan muutosehdotuksen. 

Lisäksi kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle Kangasvuorentie 6 asemakaavamuutoksen hyväksymistä sekä hyväksyä Hannikaisenkatu 11-13 asemakaavamuutoksen.

Tarkemmat tiedot käsitellyistä asemakaavamuutoksista kaupungin verkkosivuilla.

Muut käsittelyssä olleet asiat

Lautakunta päätti palauttaa Jyväskylän kaupungin myöntämän hissi- ja esteettömyysavustuksen periaatteet äänestyksen jälkeen uudelleen valmisteluun. 

Lisäksi lautakunta käsitteli mm. lausuntoja ja poikkeamispäätöksiä. Lausuntojen ja poikkeamispäätösten sekä muiden lautakunnan kokouksessa käsiteltyjen asioiden tarkemmat tiedot löytyvät lautakunnan verkkosivuilta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät kaupunkirakennelautakunnan verkkosivuilta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.