Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraati on jatkossa Vaskooli - Kasvun ja oppimisen asiakasraati ja mukaan toimintaan kutsutaan myös Jyväskylän kaupungin perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden huoltajia. Vaskoolissa huoltajat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan sekä kehittämään yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja koululaiseksi.  Vaskooliin toimintakaudelle 2020 – 2021 voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia 25.9.2020 mennessä heli.arnberg@jyvaskyla.fi.   
  

Vaskoolissa osallistutaan, vaikutetaan ja kehitetään yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja koululaiseksi

Vaskooliin toivotaan huoltajia kaikista kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista sekä  perusopetuksen ensimmäiseltä ja toiselta vuosiluokalta eri puolilta Jyväskylää. Valittuihin jäseniin ollaan yhteydessä 2.10. mennessä. Mukaan tulevat huoltajat eivät voi työskennellä Jyväskylän Kasvun ja oppimisen palveluissa.
  
Vaskooli kokoontuu noin 6 kertaa toimintavuoden aikana. Tapaamiset järjestetään eri puolilla Jyväskylää sijaitsevissa päiväkodeissa ja kouluissa. Koronaepidemia-aikana kokoontumiset järjestetään etäyhteydellä. Tapaamisisissa käsitellään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ajankohtaisia asioita. 
  
Vaskooli jatkaa Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraadin toimintaa. Varhaiskasvatuksen asiakasraati on toiminut vanhempien osallistumisen ja vaikuttamisen kanavana vuodesta 2008 lähtien. Raadin toiminta on tarjonnut huoltajille säännöllisen mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuspalvelujen arviointiin ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimintakauden 2019-2020 tapaamisissa kuultiin muun muassa varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksestä, lapsen joustavan opinpolun rakentumisen käytänteistä, kiusaamisen ehkäisystä, kaveri- ja tunnetaitojen kehittymisestä sekä ympäristökasvatuksesta. Asiakasraadin aikaisempien kokousten muistioihin pääsee tutustumaan nettisivuilla.  
  
Lisätietoja:  
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, Kasvun ja oppimisen palvelut, p. 014 266 7746  
palvelukoordinaattori Sari Koivisto, Kasvun ja oppimisen palvelut, p. 014 266 3102  
Asiakasraadin toiminnasta