Lisätietoja

Liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal
p. 014 266 4308, anna-leena.sahindal[a]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut on pyrkinyt käynnistämään toimintakauden 2020–2021 mahdollisimman normaalisti koronavirustilanteen keskellä. Liikuntapaikat ovat avautuneet koronaviruksesta aiheutuneiden palvelu- ja huoltotaukojen jälkeen ja ohjatun liikunnan palvelut käynnistyivät pienin poikkeuksin elokuun lopussa.

Liikuntapalveluissa on huomioitu viranomaisten antamat koronaohjeistukset. Kaikissa palveluissa on kiinnitetty erityistä huomiota niin hygieniaan kuin väljiin liikkumisolosuhteisiin.

Ohjatun liikunnan palvelut

 • Ryhmäkokoja on tarkasteltu ryhmä- ja tilakohtaisesti ja tehty pienennyksiä, jos sen on katsottu lisäävän turvallisuutta.
 • Ryhmiin on lisätty ennakkoilmoittautuminen, jotta mahdollisen tautitapauksen ilmetessä on mahdollista jäljittää tautiketjuja ja pitää ryhmäkoot tarpeeksi pieninä
 • Turvallisuus- ja hygieniaohjeet on päivitetty. Lähikontaktissa tapahtuvissa asiakastilanteissa liikunnanohjaajat käyttävät kasvomaskeja tai visiiriä.
 • Lasten soveltavan liikunnan ryhmissä aikuisen tulee olla mukana ryhmässä. Tämä sen vuoksi, ettei ulkopuolisia opiskelija-avustajia oteta ryhmiin tänä syksynä.

Liikuntapaikat

Liikuntapuistot ja sisäliikuntapaikat: ovat käytössä yleisten turvallisuus- ja hygieniaohjeiden mukaisesti. Pukuhuone- ja sisätiloissa ei saa olla ylimääräisiä henkilöitä. Pukuhuoneissa ei saa viettää ylimääräistä aikaa vaan sieltä on poistuttava ripeästi. Mahdollisuuksien mukaan pukeutumiseen käytetään ulkotiloja. Liikuntapaikoilla tapahtuvaa peseytymistä suihkussa tulee välttää, peseydytään kotona mahdollisuuksien mukaan. Eri lajiliitot ovat antaneet omat ohjeistuksensa seuroille ja niitä edellytetään noudattavan.

Uimahallit AaltoAlvari ja Wellamo: ovat normaalisti avoinna. Uimahallien aulassa on käsidesiä ja pesu- ja pukutiloissa on opasteita turvaväleistä, joita toivomme asiakkaiden noudattavan koko uimahallissa oloajan. Uimahallien kuntosaleissa on desinfiointipyyhkeitä, joilla asiakkaat voivat puhdistaa kuntosalilaitteen aina käytön jälkeen. Turhaa oleskelua uimahallien tiloissa tulee välttää.

Koulujen ja päiväkotien iltakäyttö: Jyväskylän kaupungin hallinnoimien koulujen ja päiväkotien liikuntatilojen käyttö jatkuu harrastus- ja kilpailukäytössä. Turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia liikuntasalien ilta-, tapahtuma- ja majoituskäyttöön on kuitenkin tarkennettu ja ne löytyvät liikuntapalvelujen verkkosivuilta.

Seurat ja liikuntatapahtumat

 • Jyväskylän kaupunki on 13.8.2020 suosittanut maskien käyttöä sellaisissa joukkotapahtumissa, joissa on vieraita useammasta kunnasta eikä turvavälejä voida tiloissa pitää.
 • Tapahtumien turvallisuusmääräykset: yli 50 hengen tapahtumissa edellytettävät 1–2 metrin turvavälit, mahdollisuus hyvään käsihygieniaan ja turvavälien säilyttäminen myös jonotustilanteissa. Kaikissa liikuntatapahtumissa suositellaan turvallisuussuunnitelman tekemistä. Turvallisuussuunnitelma on pakollinen yli 500 hengen tilaisuuksissa.
 • Koulumajoituksia voidaan järjestää, kunhan niissä huomioidaan eri seurojen majoitus omissa itsenäisissä tiloissaan. Aikuisilta kaupunki edellyttää majoitustiloissa 1,5 metrin turvavälien säilyttämistä myös nukkumistiloissa. Ruokailuissa tulee varmistaa, ettei sisätiloihin pääse muodostumaan ruuhkaa tai jonoja. Aikuisten kannattaa pitää sisätiloissa maskeja oman seuran majoitustilojen ulkopuolella liikuttaessa.
 • Liikunta- ja urheiluseuroille tarjotaan helpotusta toiminta- ja kohdeavustusten maksatusmateriaalin palautusaikatauluun.

Yleiset hygienia- ja turvallisuusohjeet liikuntapaikkoja ja -palveluja käyttäville

 • Älä tule sairaana tai oireisena liikkumaan
 • Pese kädet liikuntapaikalle tultaessa ja sieltä lähtiessä
 • Huolehdi, että pidät riittävän turvavälin kanssaliikkujiin
 • Vältä turhaa oleskelua liikuntapaikalla
 • Seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksia
 • Seuraa Jyväskylän kaupungin ohjeistusta

Katso ohjeistukset liikuntatilojen käyttäjille, liikuntatilojen siivousohjeet ulkopuolisille käyttäjille ja kaikki koronaviruksen vaikutukset Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluihin